Βραχείες παρεμβάσεις σε μαθητές δευτεροβάθμιας για την πρόληψη των εξαρτήσεων

xeria.jpg
Δημοσιεύτηκε στις 15/04/2024    

Εξάρτηση είναι η δουλική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ ενός ατόμου και μιας ουσίας, μιας δραστηριότητας ή ενός άλλου ατόμου, που παρότι το πρώτο αναγνωρίζει οτι του κάνει κακό κι επιθυμεί να τη διακόψει, αδυνατεί να το επιτύχει (Γεωργάκας, 2006).

Ο δρόμος προς την εξάρτηση είναι μια δυναμική διεργασία, στην οποία αλληλεπιδρούν παράγοντες εσωτερικοί, διαπροσωπικοί και περιβαλλοντικολί και καθορίζουν την πορεία και την εξέλιξη του εξαρτημένου.

Η γνωριμία με τις εξαρτησιογόνες ουσίες ειδικότερα, ξεκινάει στην περίοδο της εφηβείας η οποία αποτελεί μία περίοδο κρίσης , όχι μόνο για τον έφηβο αλλά για όλο το οικογενειακό σύστημα.

Οι παρεμβάσεις του Κέντρου Πρόληψης Χίου ναυτίλος στους μαθητές Δευτεροβάθμιας , τους δίνουν την ευκαιρία να ευαισθητοποιηθούν και να προβληματιστούν σχετικά με το θέμα των εξαρτήσεων. Στο πλαίσιο τους "διαλύονται" μύθοι που "κυκλοφορούν" και μπερδεύουν τους εφήβους σχετικά με διάφορες ουσίες και τη χρήση τους. Ειδική θέση στις παρεμβάσεις αυτές έχει πλέον η συζήτηση για τη σχέση των εφήβων με τα κινητά τηλέφωνα και το διαδίκτυο, η οποία επίσης, μπορεί να φτάσει στα όρια της κατάχρησης ή ακόπμη κι εξάρτησης. Οι μαθητές έχζουν την ευκαρία να κατανοήσουν την έννοια της εξάρτησης , τα στάδιά της, τα είδη της και κυρίως τους λόγους που μπορεί να οδηγήσουν έναν νέο άνθρωπο σ’ αυτές. Τέλος, μέσα από συζήτηση κι ομαδικές δρστηριότητες οι ίδιοι προτείνουν τρόπους πρόληψης κι αντιμετώπισης.

Βέβαια η ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση είναι ένας από τους προστατευτικούς παράγοντες που μπορούν να αποτρέψουν το άτομο ααπό μια εσφαλμένη επιλογή, όπως έιναι αυτή ωτν εξαρτητικών συμπεριφορών. Επιπλέον, απαιτείται από αυτό να έχει μια καλή εικόνα εαυτού, μια αίσθηση νοήματος και στόχων στη ζωή του καθώς και την ύπαρξη ενός υποστηρικτικού δικτύου σχέσεων.

Στο πλαίσιο αυτών των παρεμβάσεων πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους μαθητές του Γυμνασίου Καλαμωτής (20/3/24), με τους μαθητές της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου Βροντάδου (11/4/24) και στις 25/4/2024 θα συναντηθούμε με τους μαθητές της Γ΄ τάαξης του 3ου Γυμνασίου Χίου.

Κατασκευή ιστοσελίδων webpromotion