Στρατός

jpg
Δημοσιεύτηκε στις 14/06/2018    

Η έναρξη χρήσης ουσιών συνδέεται άμεσα με μια περίοδο «ψυχοκοινωνικής κρίσης». Μιας κρίσης που μπορεί να ενταθεί όταν ο νέος ενταχθεί σε ένα πρωτόγνωρο για αυτόν περιβάλλον όπως είναι ο στρατός.

Έτσι, ένα ποσοστό στρατευμένων μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα προσαρμογής, λόγω της έλλειψης επικοινωνίας της επιβολής «κανόνων», της δυσκολίας στη δημιουργία σχέσεων και συνεργασίας.

Οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί που, κατά κύριο λόγο, έρχονται καθημερινά σε επαφή με τους στρατιώτες μπορούν να παίξουν υποστηρικτικό ρόλο, να αποτελέσουν πρόσωπα αναφοράς και να συντελέσουν στην ομαλή προσαρμογή και στη μείωση των δυσκολιών των στρατιωτών.

 

Ο γενικός στόχος της παρέμβασης στο στρατό είναι η ευαισθητοποίηση σε θέματα πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, μέσα από την ανάπτυξη κλίματος επικοινωνίας και αλληλοσεβασμού.

 

Αναλυτικά τις δράσεις μας με ομάδες στρατιωτικών μπορείτε να βρείτε εδώ.

Κατασκευή ιστοσελίδων webpromotion