Στο παρασκήνιο του Odyssey CMS

Δημοσιεύτηκε στις 01/01/2012    

Τα πάντα ξεκινούν από μια ιδέα

Το Odyssey CMS άρχισε να σχηματίζεται σαν ιδέα τον Σεπτέμβρη του 2010. Ο στόχος που τέθηκε τότε, ήταν η δημιουργία ενός PHP framework που θα επέτρεπε την δημιουργία και την εύκολη διαχείριση των δεδομένων που θα ανήκαν σε μια συγκεκριμένη ενότητα.
Για να επιτευχθεί ένας τέτοιος στόχος, θα πρέπει να αποφασιστεί μια συγκεκριμένη δομή στην οποία θα στηρίζεται πάντα η δημιουργία κάθε ενότητας δεδομένων. Έτσι γεννήθηκε το concept του «section» που αποτελεί τον θεμέλιο λίθο του Odyssey.

Τι είναι το section;
Αν το υπεραπλουστεύσουμε είναι μια συλλογή πληροφοριών  η οποία αποθηκεύεται σε μια βάση δεδομένων mySQL. Θα μπορούσε να είναι απλά ένας πίνακας της ΒΔ, αλλά αυτό δεν θα αρκούσε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες πολυγλωσσικής υποστήριξης. Επίσης δεν θα αρκούσε για να περιγράψει μια συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση που πιθανόν να σχετίζεται με το section.
Έτσι καταλήξαμε σε ένα μοντέλο που θα περιγράφει αναλυτικά ένα section.

Στην πιο απλή μορφή του, αποτελείται από δύο πίνακες. Ο πρώτος χρησιμοποιείται για την αποθήκευση δεδομένων που δεν χρειάζονται πολυγλωσσική υποστήριξη και ο δεύτερος για να αποθηκεύουμε κάθε πληροφορία που χρειάζεται να αποδοθεί σε περισσότερες γλώσσες.

Υπάρχει και μια πιο σύνθετη μορφή η οποία περιγράφει την κατηγοριοποίηση βάσει της οποίας θα αποθηκεύονται τα δεδομένα. Στην περίπτωση αυτή το section αποτελείται από τέσσερις πίνακες. Οι δύο νέοι πίνακες στην ουσία είναι μια υποενότητα που αποθηκεύει όλες τις πληροφορίες της κατηγοριοποίησης, επίσης χωρισμένες σε πολυγλωσσικές και μη.

Αυτό που κάνει το Odyssey διαφορετικό, είναι το ότι αντιμετωπίζει όλα τα sections ισότιμα χρησιμοποιώντας τα για οποιαδήποτε μορφή δεδομένων, είτε είναι μια ολόκληρη ενότητα προϊόντων είτε είναι απλά τα options ενός select menu! Επίσης είναι σημαντικό πως δημιουργεί αυτές τις ενότητες με μεγάλη ευκολία και ευελιξία, αφού δημιουργεί οποιαδήποτε σύνθετη δομή σε ελάχιστο χρόνο.

Ως Framework, το Odyssey ολοκληρώθηκε στις αρχές του Νοέμβρη το 2010 και σε αυτό στηρίχθηκαν μια σειρά από δημιουργίες που υλοποιήθηκαν μέχρι και τα μέσα του Οκτώβρη του 2011.

Ενδεικτικά αξίζει να αναφερθούν:


Στις 14 του Οκτώβρη του 2011, έχοντας περάσει με επιτυχία όλα τα δύσκολα tests, αποφασίσαμε πως ήρθε η στιγμή να μετεξελιχθεί σε CMS.
Μετά από 2,5 μήνες συνεχούς και εντατικής ανάπτυξης, η πρώτη beta ολοκληρώθηκε και την διαθέσαμε για free download με closed source (ionCube encoded).
Από τότε ακολούθησαν πολλές βελτιώσεις για να φτάσουμε στο ολοκληρωμένο Odyssey CMS.

Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε, είναι να αποφασίσετε να του δώσετε μια ευκαιρία.
Τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει αυτό...

Θα χαρούμε να ακούσουμε τις παρατηρήσεις σας καθώς και τα όποια σφάλματα μπορεί να παρουσιαστούν σε αυτή την δοκιμαστική έκδοση.

Κατασκευή ιστοσελίδων webpromotion