Σεμινάριο "Πολυπολιτισμικότητα στην τάξη και νέες προκλήσεις"

19344302_303
Δημοσιεύτηκε στις 30/10/2018    

Το Κέντρο Πρόληψης Χίου ναυτίλος διοργανώνει στις 15 & 16 Νοεμβρίου 2018 βιωματικό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα εργαστούν σε ΔΥΕΠ σε σχολεία της Χίου, με τίτλο: "Πολυπολιτισμικότητα στην τάξη και νέες προκλήσεις".

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου είναι:

* Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου (1η ημέρα) - 8πμ -12.30 μμ

Βιωματικές ασκήσεις για: τη διερεύνηση του βιώματος του πρόσφυγα, τη συνειδητοποίηση των προσωπικών στάσεων και στερεοτυπικών αντιλήψεων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας με σεβασμό στη διαφορετικότητα των ατόμων.

Σύντομα θεωρητικά για την προσφυγιά, για τα στερεότυπα και στις στάσεις σε σχέση με τον Άλλον.

 

*Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου (2η ημέρα) - 8πμ -12.30 μμ

Βιωματικές ασκήσεις για: το ψυχικό τραύμα στη μετανάστευση-προσφυγιά και τη διερεύνηση προσωπικών δεξιοτήτων και εφοδίων του εκπαιδευτικού για την υποστήριξη του ανήλικου πρόσφυγα μαθητή.

Σύντομα θεωρητικά για το τραύμα και την ψυχική ανθεκτικότητα.

Το σεμινάριο θα συντονίσουν στελέχη του ναυτίλου και ο Δρ. Παναγιώτης Γεωργάκας, τέως επιστημονικά υπεύθυνος του ΠΕΘΕΑ "Αργώ" του ΨΝΘ.

Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης στους συμμετέχοντες. Το σεμινάριο είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης, Ροδοκανάκη 42, 1ος όροφος.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να απευθύνεστε στο Κέντρο Πρόληψης Χίου ναυτίλος και στα τηλέφωνα 22710-40704 και 22710-20838, έως και την Τρίτη, 6/11/2018.

Κατασκευή ιστοσελίδων webpromotion