Προγράμματα ευαισθητοποίησης σε μαθητές Δημοτικού Σχολείου

medium-53
Δημοσιεύτηκε στις 03/03/2020    

Πραγματοποιήθηκαν προγράμματα ευαισθητοποίησης σε μαθητές Δημοτικού Σχολείου. Το πρόγραμμα με τίτλο: "Πραγματικές και διαδικτυακές φιλίες" υλοποιήθηκε στα 2 τμήμτατα της Στ΄τάξης του 11ου Δημοτικού Σχολείου και σε ένα τμήμα της Στ΄του 3ου Δημοτικού  Σχολείου και το πρόγραμμα με τίτλο "Τόσο ίδιοι, τόσο διαφορετικοί" υλοποιήθηκε σε 1 τμήμα της Στ΄τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου.

Προγραμματίζεται η ίδια παρέμβαση σε άλλο σχολείο μετά τις διακοπές του Πάσχα.

Κατασκευή ιστοσελίδων webpromotion