Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού και υποστηρικτικού χαρακτήρα

counselling-services
Δημοσιεύτηκε στις 14/06/2018    

Ανάμεσα στις δράσεις μας είναι και το να παρέχουμε υπηρεσίες συμβουλευτικού και υποστηρικτικού χαρακτήρα σε γονείς, νέους και εφήβους για θέματα που αφορούν στη χρήση ουσιών και σε άλλες μορφές εξαρτήσεων, πάντοτε με εχεμύθεια, δωρεάν και τηρώντας το απόρρητο.

 

Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής στους φοιτητές των Τμημάτων του.

Συμβουλευτική για εξαρτήσεις παρέχεται και σε πρόσφυγες και μετανάστες. Σε περίπτωση που κάποιος δε γνωρίζει ελληνικά, αγγλικάη ή γαλλικά, είναι απαραίτητη η υποστήριξη από κάποιον διερμηνέα. Για πληροφορίες για τη συμβουλευτική προσφύγων και μεταναστών,  μπορείτε να δείτε και τα σχετικά μας φυλλάδια σε 4 γλώσσες (αραβικά, φαρσί [περσικά], αγγλικά και γαλλικά).

 

 

Το Κέντρο Πρόληψης Χίου κατά τη διάρκεια ισχύος των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2 και της πανδημίας COVID-19, συνεχίζει να παρέχει παρέχοντας ατομική συμβουλευτική μέσω τηλεφώνου ή μέσω τηλεδιάσκεψης (Skype, Messenger) για τον κάθε συνάνθρωπό μας που αντιμετωπίζει θέματα εξαρτήσεων, άγχους, μοναξιάς, δυσκολίες στην επικοινωνία και στις σχέσεις, εξαιτίας της νέας πραγματικότητας που βιώνουμε.

 

Εφόσον χρειάζεται μπορούμε να κάνουμε παραπομπή ατόμων στις υπάρχουσες θεραπευτικές δομές της χώρας μας.

Κατασκευή ιστοσελίδων webpromotion