ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΧΙΟΥ "ΝΑΥΤΙΛΟΣ"- Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

p1300417
Δημοσιεύτηκε στις 14/06/2018    

Το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Χίου "Ναυτίλος" έχει τη μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας και δραστηριοποιείται στη Χίο από το 1998, ως αποτέλεσμα της ευαισθησίας τοπικών φορέων και της επιστημονικής στήριξης από τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών, για τους σκοπούς της Πρωτογενούς Πρόληψης των Εξαρτήσεων και για την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας.

 

Η Πρόληψη αφορά σε μια θετική διεργασία με στόχο να ενδυναμωθούν τα άτομα, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις δυσκολίες από τα γεγονότα ζωής, με το να ενισχύει εκείνες τις συνθήκες που προάγουν υγιείς συμπεριφορές.

 

Η Πρωτογενής Πρόληψη αφορά στην παρέμβαση πριν την εκδήλωση κάποιου προβλήματος, δηλαδή το σύνολο των μέτρων που μπορούμε να λάβουμε, ώστε να εμποδίσουμε την εκδήλωση κάποιας επιβλαβούς συμπεριφοράς, όπως είναι η εξαρτητική συμπεριφορά.

 

Σαν προσέγγιση, αντιμετωπίζει το άτομο ως ολότητα και δεν επικεντρώνεται μόνο στο σύμπτωμα, δε διενεργείται αποσπασματικά. Αντιθέτως, στοχεύει αφενός να εντοπίσει τους παράγοντες και τις διεργασίες που αυξάνουν τον κίνδυνο για εκδήλωση και συντήρηση επιβλαβών συμπεριφορών κι αφετέρου να ανιχνεύσει και να ενισχύσει τους παράγοντες που διαδραματίζουν προστατευτικό ρόλο.

 

Ως προς τους νέους, ο στόχος είναι να μπορέσουν να αναπτύξουν ατομικές, διαπροσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες, να θέσουν σαφείς στόχους και να έχουν όραμα για το μέλλον, που θα τους βοηθήσουν να κάνουν επιλογές που θα αποβαίνουν ωφέλιμες σε βάθος χρόνου. Μέσα από το προγράμματα πρόληψης, το νεαρό άτομο έχει τη δυνατότητα να καλλιεργήσει τη συναισθηματική έκφραση και διαχείριση, ώστε να μάθει να αντιμετωπίζει δυσκολίες και ματαιώσεις, να αναπτύσσει και να διατηρεί φιλικές σχέσεις αλλά και άμυνες κι αντιστάσεις απέναντι σε επιβλαβείς επιρροές, να διαμορφώσει μια θετική εικόνα για τον εαυτό του, να σχετίζεται και να επικοινωνεί καλύτερα με τους άλλους, να μπορεί να ασκεί αυτοέλεγχο και να αναγνωρίζει τι μπορεί να αποβεί βλαβερό και τι ωφέλιμο.

 

Πρόκειται, επομένως, για μια πολύπλευρη διεργασία που είναι καλό να αρχίζει από νωρίς στη ζωή του ατόμου. Σχετίζεται δε, με τα μηνύματα που παίρνει το νεαρό άτομο από τους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους, για τον εαυτό του και με τον τρόπο που τα διαχειρίζεται. Συνεπώς, είναι αναγκαία η δημιουργία υποστηρικτικών δικτύων, κάτι που συγκαταλέγεται στους στόχους της Πρόληψης που προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει και να ενεργοποιήσει την κοινότητα, για να λειτουργεί ενισχυτικά για το έργο της.

Κατασκευή ιστοσελίδων webpromotion