φωτογραφία ομιλίας με θέμα: "Προσεγγίζοντας τις φιλίες των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων. Αντιμετώπιση Επιθετικότητας" στο 1ο Νηπιαγωγείο Καμποχώρων

IMG_2535
Δημοσιεύτηκε στις 24/10/2019    

Φωτογραφία από την ομιλία με θέμα: "Προσεγγίζοντας τις φιλίες των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων. Αντιμετώπιση Επιθετικότητας" στο 1ο Νηπιαγωγείο Καμποχώρων

Κατασκευή ιστοσελίδων webpromotion