ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ - Φεβρουάριος 2024

mathites-kathigitis.jpg
Δημοσιεύτηκε στις 16/02/2024    

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε σχέση με τον παιδαγωγικό τους ρόλο αποτελεί διαχρονικά, σταθερό τμήμα της δουλειάς του Κέντρου Πρόληψης ναυτίλος.

Δεδομένου ότι η έννοια της «επικοινωνίας» ανάμεσα στα διάφορα τμήματα της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί –μαθητές- γονείς) είναι καθοριστική για την προαγωγή της ψυχικής και συναισθηματικής υγείας, πραγματοποιήθηκαν 2 ενδοσχολικές επιμορφώσεις στους συλλόγους εκπαιδευτικών του ΕΕΕΕΚ Χίου (13- 14/2) και του Γυμνασίου Βροντάδου (16/2), με θέμα: «Η επικοινωνία στο σχολείο και ο ρόλος του εκπαιδευτικού».

Η επιμόρφωση περιλάμβανε θεωρητικό σκέλος και ασκήσεις βιωματικού χαρακτήρα, όπου οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να προβληματιστούν πάνω στις μορφές με τις οποίες εμφανίζονται διάφοροι τύποι επικοινωνίας μέσα στη σχολική κοινότητα και να εξασκηθούν σε δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας.

Κατασκευή ιστοσελίδων webpromotion