Αναλυτικά οι δράσεις του Κέντρου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

freestock_21821554
Δημοσιεύτηκε στις 19/01/2021    

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Πανεπιστήμιο Αιγαίου

2008:

 

 

- Ομιλία στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα: «Οι εξαρτητικές συμπεριφορές στη ζωή μας. Ο ρόλος της πρόληψης». Υπεύθυνος: Στράτος Τσουκάρης.

 

- Ομιλία στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στα πλαίσια της Ημερίδας της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης «Ζώντας στο Πανεπιστήμιο, Σπουδάζοντας στη Χίο». Το θέμα της εισήγησης ήταν: «Ο ρόλος του Κέντρου Πρόληψης Χίου». Υπεύθυνος: Στράτος Τσουκάρης.

 

 

 

2009:

 

- Παρέμβαση ευαισθητοποίησης για τις μορφές της εξάρτησης στις ανθρώπινες σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με αφορμή την προβολή της ταινίας «Match Point». Υπεύθυνος: Στράτος Τσουκάρης.

 

 

 

- Ημερίδα, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με θέμα: "Οι εξαρτήσεις ως σύγχρονο κοινωνικό φαινόμενο". Εισηγητές από το Κέντρο Πρόληψης Χίου ήταν η Ε. Κοτσάτου και ο Σ. Τσουκάρης.

 

2015:

 

- Μία Ομάδα Προσωπικής Ανάπτυξης Φοιτητών, σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Σταθμό Ψυχολογικής Υποστήριξης  του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο και την Επιτροπή Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία, με συμμετοχή 11 προτπυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Συντονιστές ήταν από το Κέντρο Πρόληψης, το στέλεχος Σ. Τσουκάρης και από το Συμβουλευτικό Σταθμό, η Υπεύθυνη, Ιωάννα Γρηγοροπούλου.

 

2016:

 

- Τρεις (3) ομιλίες σε ισάριθμες Ημερίδες Υποδοχής Πρωτοετών φοιτητών τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τίτλο: «Συνεργασία του Κέντρου Πρόληψης Χίου με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου». Εισηγητής ήταν ο Στράτος Τσουκάρης.

 

 

2017:

 

- Τέσσερις (4) ομιλίες σε ισάριθμες Ημερίδες Υποδοχής Πρωτοετών φοιτητών τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τίτλο: «Συνεργασία του Κέντρου Πρόληψης Χίου με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου». Εισηγητής ήταν ο Στράτος Τσουκάρης.

 

2018:

 

- Προβολή ταινίας σε συνεργασία με την κινηματογραφική ομάδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και συζήτηση για τις εξαρτήσεις με τους φοιτητές. Υπεύθυνος ήταν ο Στράτος Τσουκάρης.

 

- Πραγματοποιήθηκαν 4 ομιλίες σε ισάριθμα εναρκτήρια σεμινάρια Πρωτοετών Φοιτητών τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τίτλο: «Συνεργασία του Κέντρου Πρόληψης ναυτίλος με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου». Εισηγητής ήταν ο Σ. Τσουκάρης.

 

2019:

 

- Προβολή της ταινίας "Basketball Diaries" ("Το Τέλος της Αθωότητας") σε συνεργασία με την κινηματογραφική ομάδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και συζήτηση για τις εξαρτήσεις με τους φοιτητές.

 

- Πραγματοποιήθηκαν 4 ομιλίες σε ισάριθμα εναρκτήρια σεμινάρια Πρωτοετών Φοιτητών τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τίτλο: «Συνεργασία του Κέντρου Πρόληψης ναυτίλος με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου». Εισηγητής ήταν ο Σ. Τσουκάρης.

 

- Προβολή της ταινίας "Beautiful Boy"  σε συνεργασία με την κινηματογραφική ομάδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και συζήτηση για τις εξαρτήσεις με τους φοιτητές.

 

2020:

 

- Συμμετοχή του Κέντρου σε Ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύλλογος Φοιτητών του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, με τίτλο: " Breaking Point". Από το Κέντρο Πρόληψης Χίου, συμμετείχε το στέλεχος Σ. Τσουκάρης σε συζήτηση με τον συντονιστή, με θέμα τη Λήψη Αποφάσεων και την Υλοποίηση Στόχων.

 

- Πραγματοποιήθηκαν 2 ομιλίες σε ισάριθμα εναρκτήρια σεμινάρια Πρωτοετών Φοιτητών τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τίτλο: «Συνεργασία του Κέντρου Πρόληψης ναυτίλος με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου». Εισηγητής ήταν ο Σ. Τσουκάρης.

 

 

2021:

-έγιναν 3 εισηγήσεις σε ισάριθμα Εναρκτήρια Σεμινάρια για τους πρωτοετείς φοιτητές των τμημάτων Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού και Διοίκησης Επιχειρήσεων  του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο: «Συνεργασία του Κέντρου Πρόληψης Χίου ναυτίλος με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου » και εισηγητή τον Στρ. Τσουκάρη.

 

2022:

-έγιναν 3 εισηγήσεις σε ισάριθμα Εναρκτήρια Σεμινάρια για τους πρωτοετείς φοιτητές των τμημάτων Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού και Διοίκησης Επιχειρήσεων  του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο: «Συνεργασία του Κέντρου Πρόληψης Χίου ναυτίλος με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου » και εισηγητή τον Στρ. Τσουκάρη.


Σπουδαστές Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού


Στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού έχουν υλοποιηθεί οι ακόλουθες δράσεις:

 

 

2000:

 

- Έγιναν 4 δίωρες παρεμβάσεις, σε 4 τμήματα της Σχολής.

 

 

 

2007:

 

-Παρεμβάσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης σε 2 τμήματα σπουδαστών. Συμμετείχαν περίπου 55 άτομα. Υπεύθυνοι: Γ. Ψαρούδης, Σ. Τσουκάρης.

 


 

 

Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού


1998:

 

- Έγιναν έξι δίωρες συναντήσεις με 6 τμήματα σπουδαστών.

 

 

 

1999:

 

- Έγιναν τρεις δίωρες παρεμβάσεις στις 3 τάξεις της Σχολής.

 

 

 

2001:

 

- Έγιναν πέντε δίωρες συναντήσεις, με τους σπουδαστές της Σχολής, σε 2 τμήματα.

 

 

 

2002:

 

- Μία δίωρη παρέμβαση, σε συνεργασία με το δίκτυο υπηρεσιών "ΣΤΡΟΦΗ", στο 1ο έτος των σπουδαστών.

 

2013:

- Έγιναν 7 δίωρες συναντήσεις, με τους σπουδαστές της Σχολής, σε ισάριθμα τμήματα, με θεματολογία σχετική με την πρόληψη των εξαρτήσεων.

 

ΟΑΕΔ

 

 

 

1998:

 

- Σχολές ΟΑΕΔ : έγιναν 6 δίωρες συναντήσεις, με 6 τμήματα σπουδαστών.

 

 

1999:

 

- Σχολές ΟΑΕΔ: έγιναν τρεις ομάδες ευαισθητοποίησης, σε 3 τμήματα σπουδαστών. Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 4 μήνες, 2 ώρες ανά δεκαπενθήμερο.

 

2006:

 

- Σχολές ΟΑΕΔ: έγιναν 2 ομάδες ευαισθητοποίησης σε 2 τμήματα σπουδαστών.

 


2016:

-Παρεμβάσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης σε σπουδαστές των τμημάτων ΟΑΕΔ

 

2018:

-Παρεμβάσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης σε σπουδαστές των τμημάτων ΟΑΕΔ

Κατασκευή ιστοσελίδων webpromotion