Αναλυτικά οι δράσεις του Κέντρου με στρατιωτικούς

100-4177
Δημοσιεύτηκε στις 13/06/2018    

Από τον Ιούλιο του 1998 υλοποιήθηκαν:


 

 

- Το 1999 : σεμινάριο με το Ιατρικό και Νοσηλευτικό στρατιωτικό προσωπικό. Το σεμινάριο είχε διάρκεια 2 μήνες, με συχνότητα 2 ώρες ανά εβδομάδα. Υπεύθυνοι: Α. Μπαχά, Ε. Κοτσάτου, Γ. Ψαρούδης.

 

- Το 2000 έγιναν 2 ομάδες με μόνιμα στελέχη στρατιωτικών μονάδων. Το σεμινάριο είχε διάρκεια 2,5 μήνες, με συχνότητα 2 ώρες ανά εβδομάδα. Υπεύθυνος: Γ. Ψαρούδης.

 

- Το 2001 έγιναν 2 ομάδες με μόνιμα στελέχη στρατιωτικών μονάδων. Το σεμινάριο είχε διάρκεια 2 μήνες, με συχνότητα 2 ώρες ανά εβδομάδα. Yπεύθυνος: Γ. Ψαρούδης.

Οι ομάδες πραγματοποιήθηκαν στις στρατιωτικές μονάδες.

 

- Τριήμερο σεμινάριο με την Ομάδα Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας. Υπεύθυνος: Γ. Ψαρούδης. Συμμετείχαν Α. Μπαχά, Ε. Κοτσάτου.

 

* Κατά το διάστημα Σεπτέμβριος 2001 - Απρίλιος 2002 δεν υλοποιήθηκε το σεμινάριο που απευθύνεται σε αξιωματικούς λόγω μη χορήγησης σχετικής άδειας από την 96ΑΔΤΕ.

 

- Ιούνιος - Ιούλιος 2002: Σεμινάριο (διάρκειας 10 ωρών) με το Ιατρικό και Νοσηλευτικό στρατιωτικό προσωπικό και την Ομάδα Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας του Στρατού. Υπεύθυνος: Γ. Ψαρούδης.

 

- Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2002: Σεμινάριο (διάρκειας 16 ωρών) σε δύο ομάδες αξιωματικών. Υπεύθυνος: Γ. Ψαρούδης.

 

 

- Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2003: Σεμινάριο (διάρκειας 14 ωρών) σε ομάδα Αξιωματικών. Υπεύθυνος: Γ. Ψαρούδης.

 

- Δεκέμβριος 2003: Ημερίδα στην Αθήνα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας - ΟΚΑΝΑ - Κέντρων Πρόληψης Αιγαίου, με εισήγηση με θέμα «Συμπεράσματα από τις προληπτικές παρεμβάσεις στις στρατιωτικές μονάδες του Νομού Χίου». Εισηγητής: Γ. Ψαρούδης.

 

- Μάρτιος 2004: Συμμετοχή με εισήγηση στην Ημερίδα της 96ΑΔΤΕ. Εισηγητής: Γ. Ψαρούδης.

 

- Ιούνιος 2005:

*Δημιουργία 6 ομάδων (διάρκειας 36 ωρών) με μόνιμα στελέχη Στρατιωτικών Μονάδων και την Ομάδα Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας του στρατού, με θέμα την ενημέρωση για θέματα πρόληψης της χρήσης ουσιών. Παρέμβαση στις παραπάνω ομάδες έγινε από τον κ. Αχ. Ρούσσο. (ΚΕΘΕΑ). Υπεύθυνοι: Γ. Ψαρούδης, Σ. Τσουκάρης.

*Δημιουργία 3 ομάδων (διάρκειας 6 ωρών) με νεοσύλλεκτους οπλίτες του Κέντρου Εκπαίδευσης 643ΤΕ για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση στη φιλοσοφία της πρόληψης και τα αίτια της χρήσης. Υπεύθυνοι: Γ. Ψαρούδης, Σ. Τσουκάρης.

 

 

-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2005: Δημιουργία 2 ομάδων (διάρκειας 24 ωρών) με αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και επαγγελματίες οπλίτες των Στρατιωτικών Μονάδων με θέματα που αφορούν στη χρήση ουσιών και στη φιλοσοφία της πρόληψης. Υπεύθυνοι: Γ. Ψαρούδης, Σ. Τσουκάρης.

 

 

- Φεβρουάριος 2006: Σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ, πραγματοποιήθηκε παρέμβαση στο Ιατρικό Προσωπικό και την Ομάδα Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας (ΟΨΜ) του στρατού. Υπεύθυνος: Γ. Ψαρούδης.

 

-2007: Δημιουργία 2 ομάδων με αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και επαγγελματίες οπλίτες των Στρατιωτικών Μονάδων της Χίου, με θέματα που αφορούν στη χρήση ουσιών και στη φιλοσοφία της πρόληψης. Υπεύθυνοι: Γιώργος Ψαρούδης, Στράτος Τσουκάρης.

 

 

 

- Ιούλιος 2007: Συναντήσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης (διάρκειας 6 ωρών) με 2 ομάδες μονίμων στελεχών Στρατιωτικών Μονάδων και την Ομάδα Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας του στρατού, με θέματα σχετικά με την πρόληψη της χρήσης ουσιών. Συμμετείχαν 31 στελέχη. Υπεύθυνος: Σ. Τσουκάρης.

 

 

 

-Σεπτέμβριος 2007: Συμμετοχή σε παρέμβαση του κλιμακίου της Διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΕΘΑ σε στρατιωτικές μονάδες. Από το Κέντρο Πρόληψης συμμετείχαν οι Σ. Τσουκάρης και Γ. Ψαρούδης.

 

 

 

-Ιούλιος 2008: Συμμετοχή σε παρέμβαση του κλιμακίου της Διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΕΘΑ σε στρατιωτικές μονάδες. Από το Κέντρο Πρόληψης συμμετείχε ο Γ. Ψαρούδης.

 

 

-Ιανουάριος 2009: Σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με ομάδα μονίμων στελεχών Στρατιωτικών Μονάδων, με θέματα σχετικά με την πρόληψη της χρήσης ουσιών. Υπεύθυνοι: Γ. Ψαρούδης, Μ. Κυριάκου.

 

 

-Ιούνιος 2009: Συμμετοχή σε παρέμβαση του κλιμακίου της Διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΕΘΑ σε στρατιωτικές μονάδες. Από το Κέντρο Πρόληψης συμμετείχε ο Σ. Τσουκάρης.

 

 

-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009: Δημιουργία μίας ομάδας (διάρκειας 12 ωρών) με αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και επαγγελματίες οπλίτες των Στρατιωτικών Μονάδων με θέματα που αφορούν στη χρήση ουσιών και στη φιλοσοφία της πρόληψης. Υπεύθυνος: Γ. Ψαρούδης.

 

 

- Δεκέμβριος 2010: Δημιουργία μίας ομάδας (διάρκειας 12 ωρών) με αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και επαγγελματίες οπλίτες των Στρατιωτικών Μονάδων με θέματα που αφορούν στη χρήση ουσιών και στη φιλοσοφία της πρόληψης. Υπεύθυνοι: Γ. Ψαρούδης, Σ. Τσουκάρης.

 

 

- Απρίλιος 2011: Δημιουργία μίας ομάδας (διάρκειας 12 ωρών) με αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και επαγγελματίες οπλίτες των Στρατιωτικών Μονάδων με θέματα που αφορούν στη χρήση ουσιών και στη φιλοσοφία της πρόληψης. Υπεύθυνος: Γ. Ψαρούδης.

 

 

- Μάρτιος 2012: Μία ομάδα (διάρκειας 12 ωρών) με αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και επαγγελματίες οπλίτες των Στρατιωτικών Μονάδων με θέματα που αφορούν στη χρήση ουσιών και στη φιλοσοφία της πρόληψης. Υπεύθυνοι: Γ. Ψαρούδης, Σ. Τσουκάρης.

 

 

- Νοέμβριος 2012: Μία ομάδα (διάρκειας 12 ωρών) με υπαξιωματικούς και επαγγελματίες οπλίτες των Στρατιωτικών Μονάδων με θέματα που αφορούν στη χρήση ουσιών και στη φιλοσοφία της πρόληψης. Υπεύθυνοι: Γ. Ψαρούδης, Σ. Τσουκάρης.

 

-Φεβρουάριος 2013: Ομάδα (διάρκειας 5 ωρών) ως 2ος κύκλος σεμιναρίου, για στελέχη στρατιωτικών μονάδων που είχαν ήδη συμμετάσχει σε προηγούμενη ομάδα, με θεματολογία σχετική με την εμβάθυνση στην προσέγγιση στρατιωτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Υπεύθυνοι: Γ. Ψαρούδης, Σ. Τσουκάρης.

 

-Μάρτιος 2013: Μία ομάδα (διάρκειας 12 ωρών) με υπαξιωματικούς και επαγγελματίες οπλίτες των Στρατιωτικών Μονάδων με θέματα που αφορούν στη χρήση ουσιών και στη φιλοσοφία της πρόληψης. Υπεύθυνος: Γ. Ψαρούδης.

 

-Ιούλιος 2013: Μία ομάδα (διάρκειας 12 ωρών) με υπαξιωματικούς και επαγγελματίες οπλίτες των Στρατιωτικών Μονάδων με θέματα που αφορούν στη χρήση ουσιών και στη φιλοσοφία της πρόληψης. Υπεύθυνοι: Γ. Ψαρούδης, Σ. Τσουκάρης.

 

-Νοέμβριος 2013: Τρεις συναντήσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με ισάριθμες ομάδες οπλιτών και στελεχών στρατιωτικών μονάδων της Χίου, και μία παρέμβαση σε Διοικητές Μονάδων με θεματολογία σχετική με τη χρήση ουσιών και τη φιλοσοφία της πρόληψης. Υπεύθυνοι: Γ. Ψαρούδης, Σ. Τσουκάρης.

 

-Μάρτιος 2014: Μία ομάδα (διάρκειας 15 ωρών) με υπαξιωματικούς και επαγγελματίες οπλίτες των Στρατιωτικών Μονάδων με θέματα που αφορούν στη χρήση ουσιών και στη φιλοσοφία της πρόληψης. Υπεύθυνος: Γ. Ψαρούδης.

 

-Αύγουστος 2014: Τρεις (3) τετράωρες παρεμβάσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης σε ισάριθμες ομάδες οπλιτών των Στρατιωτικών Μονάδων Χίου με θεματολογία σχετική με τη χρήση ουσιών και τη φιλοσοφία της πρόληψης. Υπεύθυνοι: Γ. Ψαρούδης, Σ. Τσουκάρης.

 

-Οκτώβριος 2014: Μία ομάδα (διάρκειας 15 ωρών) με υπαξιωματικούς και επαγγελματίες οπλίτες των Στρατιωτικών Μονάδων με θέματα που αφορούν στη χρήση ουσιών και στη φιλοσοφία της πρόληψης. Υπεύθυνοι: Γ. Ψαρούδης, Σ. Τσουκάρης.

 

-Μάρτιος 2015: Τέσσερις (4) παρεμβάσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης σε ισάριθμες ομάδες οπλιτών των Στρατιωτικών Μονάδων Χίου (περίπου 100 άτομα) με θεματολογία σχετική με τη χρήση ουσιών και τη φιλοσοφία της πρόληψης. Υπεύθυνος: Γ. Ψαρούδης.

 

-Μάρτιος 2015: Μία ομάδα (διάρκειας 15 ωρών) με υπαξιωματικούς και επαγγελματίες οπλίτες των Στρατιωτικών Μονάδων με θέματα που αφορούν στη χρήση ουσιών και στη φιλοσοφία της πρόληψης. Υπεύθυνος: Γ. Ψαρούδης.

 

-Μάιος 2015: Τέσσερις (4) παρεμβάσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης σε ισάριθμες ομάδες οπλιτών των Στρατιωτικών Μονάδων Χίου (περίπου 120 άτομα) με θεματολογία σχετική με τη χρήση ουσιών και τη φιλοσοφία της πρόληψης. Υπεύθυνοι: Γ. Ψαρούδης, Σ. Τσουκάρης.

 

-Οκτώβριος 2015: Μία ομάδα (διάρκειας 15 ωρών) με υπαξιωματικούς και επαγγελματίες οπλίτες των Στρατιωτικών Μονάδων με θέματα που αφορούν στη χρήση ουσιών και στη φιλοσοφία της πρόληψης. Υπεύθυνοι: Γ. Ψαρούδης, Σ. Τσουκάρης.

 

-Οκτώβριος 2015: Τέσσερις (4) συναντήσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης σε ισάριθμες ομάδες οπλιτών των Στρατιωτικών Μονάδων Χίου (περίπου 100 άτομα) με θεματολογία σχετική με τη χρήση ουσιών και τη φιλοσοφία της πρόληψης. Υπεύθυνοι: Γ. Ψαρούδης, Σ. Τσουκάρης.

 

-Ιανουάριος 2016: Πέντε (5) συναντήσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης σε ισάριθμες ομάδες οπλιτών των Στρατιωτικών Μονάδων Χίου (περίπου 150 άτομα) με θεματολογία σχετική με τη χρήση ουσιών και τη φιλοσοφία της πρόληψης. Υπεύθυνοι: Γ. Ψαρούδης, Σ. Τσουκάρης.

 

-Μάιος 2016: Μία ομάδα (διάρκειας 12 ωρών) με υπαξιωματικούς και επαγγελματίες οπλίτες των Στρατιωτικών Μονάδων με θέματα που αφορούν στη χρήση ουσιών και στη φιλοσοφία της πρόληψης. Υπεύθυνος: Γ. Ψαρούδης.

 

-Οκτώβριος 2016: συναντήσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης για τις εξαρτήσεις σε 2 ομάδες νεοσύλλεκτων από τις Στρατιωτικές Μονάδες της Χίου (συνολικά περισσότερα από 100 άτομα). τη δράση υλοποίησαν ο Γιώργος Ψαρούδης και ο Στρ. Τσουκάρης.

-Δεκέμβριος 2016: μια τριήμερη ομάδα 15 ωρών με συμμετοχή στελεχών των Στρατιωτικών Μονάδων της Χίου, με θέματα που αφορούν στη χρήση ουσιών και στη φιλοσοφία της Πρόληψης των εξαρτήσεων. Συντονιστής ήταν ο Γ. Ψαρούδης.
-Ιανουάριος 2017: συναντήσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης για τις εξαρτήσεις σε 2 ομάδες νεοσυλλέκτων από τις στρατιωτικές Μονάδες της Χίου (περισσότερα από 50 άτομα). Τη δράση υλοποίησαν ο Γιώργος Ψαρούδης και ο Σ. Τσουκάρης.
-Απρίλιος 2017: μια τριήμερη ομάδα 15 ωρών με συμμετοχή στελεχών των Στρατιωτικών Μονάδων της Χίου, με θέματα που αφορούν στη χρήση ουσιών και στη φιλοσοφία της Πρόληψης των εξαρτήσεων. Συντονιστής ήταν ο Γ. Ψαρούδης.
-Νοέμβριος 2017: μια τριήμερη ομάδα 15 ωρών με συμμετοχή στελεχών των Στρατιωτικών Μονάδων της Χίου, με θέματα που αφορούν στη χρήση ουσιών και στη φιλοσοφία της Πρόληψης των εξαρτήσεων. Συντονιστής ήταν ο Γ. Ψαρούδης.
-Μάρτιος 2018: μια τριήμερη ομάδα 15 ωρών με συμμετοχή στελεχών των Στρατιωτικών Μονάδων της Χίου, με θέματα που αφορούν στη χρήση ουσιών και στη φιλοσοφία της Πρόληψης των εξαρτήσεων. Συντονιστής ήταν ο Γ. Ψαρούδης.
-Δεκέμβριος 2018: μια τριήμερη ομάδα 15 ωρών με συμμετοχή στελεχών των Στρατιωτικών Μονάδων της Χίου, με θέματα που αφορούν στη χρήση ουσιών και στη φιλοσοφία της Πρόληψης των εξαρτήσεων. Συντονιστής ήταν ο Γ. Ψαρούδης.
-Μάρτιος 2019: μια τριήμερη ομάδα 15 ωρών με συμμετοχή στελεχών των Στρατιωτικών Μονάδων της Χίου, με θέματα που αφορούν στη χρήση ουσιών και στη φιλοσοφία της Πρόληψης των εξαρτήσεων. Συντονιστής ήταν ο Γ. Ψαρούδης.

-Δεκέμβριος 2019: μια τριήμερη ομάδα 15 ωρών με συμμετοχή στελεχών των Στρατιωτικών Μονάδων της Χίου, με θέματα που αφορούν στη χρήση ουσιών και στη φιλοσοφία της Πρόληψης των εξαρτήσεων. Συντονιστής ήταν ο Γ. Ψαρούδης.

-Ιούνιος 2020: Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Κατά των Ναρκωτικών, 26/6/2020, και σε συνεργασία με την 96 ΑΔΤΕ, διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό για την κάνναβη σε οπλίτες. Υπεύθυνος ήταν ο Γ. Ψαρούδης.
Κατασκευή ιστοσελίδων webpromotion