Αναλυτικά οι δράσεις του Κέντρου με Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ekpaideytikoii
Δημοσιεύτηκε στις 13/06/2018    

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

 

 

Από τον Ιούλιο του 1998 μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί οι ακόλουθες δράσεις:

 

 

- Δεκέμβριος 1999: Πιλοτική Εφαρμογή του Εκπαιδευτικού Υλικού «Παιχνίδια Παιδιών» (ΕΠΙΨΥ). Συμμετείχαν 11 δάσκαλοι από 7 σχολεία του νομού ( σύνολο Δημοτικών Ν. Χίου: 35) και απευθύνθηκε σε 200 περίπου μαθητές, κατά το διάστημα Ιανουάριος-Ιούνιος 2000. Η οργάνωση και η υποστήριξη των δασκάλων κατά την εφαρμογή του προγράμματος έγινε από τους: Μ. Παυλή, Α. Μπαχά, Ε. Κοτσάτου.

 

 

- Οκτώβριος 2000: διήμερο σεμινάριο, στο οποίο συμμετείχαν 9 δάσκαλοι από 9 σχολεία του νομού. Τα προγράμματα "Παιχνίδια Παιδιών" (ΕΠΙΨΥ) και "Δεξιότητες για παιδιά Δημοτικού" (ΚΕ.Θ.Ε.Α) υλοποίησαν 8 δάσκαλοι που απευθύνθηκαν σε 120 μαθητές περίπου, κατά το διάστημα Νοέμβριος 2000 - Ιούνιος 2001. Το σεμινάριο οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τις : Α.Μπαχά, Ε. Κοτσάτου.

 

 

- Οκτώβριος 2001: διήμερο σεμινάριο, στο οποίο συμμετείχαν 6 δάσκαλοι από 3 σχολεία του νομού. Τα προγράμματα "Παιχνίδια Παιδιών" και "Δεξιότητες για παιδιά Δημοτικού" υλοποίησαν 6 δάσκαλοι που απευθύνθηκαν σε 80 μαθητές περίπου, κατά το διάστημα Ιανουάριος-Ιούνιος 2002. Το σεμινάριο οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από την Ε. Κοτσάτου.

 

 

- Νοέμβριος 2002: σεμινάριο (διάρκειας 9 ωρών) στο οποίο συμμετείχαν 15 δάσκαλοι από 9 σχολεία του νομού. Τα προγράμματα "Παιχνίδια Παιδιών" και "Δεξιότητες για παιδιά Δημοτικού" υλοποίησαν 5 δάσκαλοι που απευθύνθηκαν σε 75 μαθητές περίπου, κατά το διάστημα Ιανουάριος-Ιούνιος 2003. Το σεμινάριο οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τις Ε. Κοτσάτου, Α. Πουλάκη.

 

 

- Νοέμβριος 2003: σεμινάριο (διάρκειας 8 ωρών) σχετικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων «Παιχνίδια Παιδιών» και «Δεξιότητες για παιδιά Δημοτικού» στο οποίο συμμετείχαν 18 δάσκαλοι από 10 σχολεία του νομού. Το σεμινάριο οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τις: Α. Μπαχά, Α. Πουλάκη.

 

- Νοέμβριος 2004: σεμινάριο (διάρκειας 10 ωρών) σχετικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων "Παιχνίδια Παιδιών" και "Δεξιότητες για Παιδιά Δημοτικού", στο οποίο συμμετείχαν 9 δάσκαλοι από 6 σχολεία του νομού. Τα προγράμματα υλοποιήθηκαν από 4 δασκάλους κι απευθύνθηκαν σε 45 μαθητές περίπου. Το σεμινάριο οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τις: Α. Πουλάκη, Ε. Κοτσάτου.

 

 

- Φεβρουάριος 2008: σεμινάριο (διάρκειας 8 ωρών) σχετικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων "Παιχνίδια Παιδιών", "Δεξιότητες για Παιδιά Δημοτικού" και "Ο Κήπος με τις 11 Γάτες", στο οποίο συμμετείχαν 16 δάσκαλοι και νηπιαγωγοί από 11 σχολεία του νομού. Το σεμινάριο οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τις: Α. Πουλάκη, Ε. Κοτσάτου.

 

 

 

- Νοέμβριος 2012: σεμινάριο (διάρκειας 10 ωρών) σχετικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων «Παιχνίδια Παιδιών» και «Δεξιότητες για παιδιά Δημοτικού» στο οποίο συμμετείχαν 18 δάσκαλοι από σχολεία της Χίου. Το σεμινάριο οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τους: Μ. Κυριάκου και Σ. Τσουκάρη.

------------------------------------------------------------------------------

 

 

Σε ό,τι αφορά τον τομέα της ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης των δασκάλων στο ρόλο τους, εκτός από τις, ανά δεκαπενθήμερο, συναντήσεις στήριξης των εκπαιδευτικών που εφάρμοσαν πρόγραμμα Αγωγής Υγείας στα σχολεία τους, έγιναν και τα παρακάτω σεμινάρια:

 

 

- Οκτώβριος 2001: τριήμερο σεμινάριο, με θέμα «Επικοινωνία», στο οποίο συμμετείχαν 13 δάσκαλοι, από 9 σχολεία του νομού. Το σεμινάριο οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τις : Α. Μπαχά, Ε. Κοτσάτου.

 

 

- Οκτώβριος 2001: τριήμερο σεμινάριο, με θέμα «Επικοινωνία», στο οποίο συμμετείχαν 15 δάσκαλοι, από 5 σχολεία του νομού. Το σεμινάριο οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τις: Α.Μπαχά, Ε. Κοτσάτου.

 

 

- Οκτώβριος 2002: βιωματικό σεμινάριο, με θέμα «Επικοινωνία» (διάρκειας 8 ωρών), στο οποίο συμμετείχαν 14 δάσκαλοι, από 8 σχολεία του νομού. Το σεμινάριο οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τις: Ε. Κοτσάτου, Α. Πουλάκη.

 

 

- Νοέμβριος 2002: βιωματικό σεμινάριο, με θέμα «Επικοινωνία» (διάρκειας 8 ωρών), στο οποίο συμμετείχαν 11 δάσκαλοι, από 7 σχολεία του νομού. Το σεμινάριο οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τις : Α. Πουλάκη, Ε. Κοτσάτου.

 

 

- Μάρτιος και Ιούνιος 2003: 2 Σεμινάρια διάρκειας 10 ωρών το καθένα, σχετικά με τα Προβλήματα Συμπεριφοράς στην Προσχολική Ηλικία, στα οποία συμμετείχαν συνολικά 30 Νηπιαγωγοί. Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στο Κέντρο Πρόληψης και οργανώθηκαν από τις: Α. Μπαχά, Ε. Κοτσάτου.

 

 

- Ιανουάριος 2004: σεμινάριο (διάρκειας 4 ωρών) στο οποίο συμμετείχαν 18 δάσκαλοι και νηπιαγωγοί με θέμα: «Εξάσκηση σε δεξιότητες επικοινωνίας». Το σεμινάριο διεξάχθηκε σε συνεργασία με το Γραφείο Αγωγής Υγείας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το σεμινάριο οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τις: Α. Μπαχά, Ε. Κοτσάτου.

 

 

- Μάιος 2005: σεμινάριο διάρκειας 10 ωρών με θέμα "Προβλήματα Συμπεριφοράς στην Προσχολική Ηλικία", στα οποία συμμετείχαν 10 Νηπιαγωγοί. Το σεμινάριο οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τους: Ε. Κοτσάτου, Σ. Τσουκάρη.

 

- Σεπτέμβριος 2005: σεμινάριο διάρκειας 8 ωρών με θέμα την Επικοινωνία ("Δεξιότητες Επικοινωνίας", "Ενεργητική Ακρόαση", "Προσωπική Ανάπτυξη"), στο οποίο συμμετείχαν 8 νηπιαγωγοί. Το σεμινάριο οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τους: Α. Πουλάκη, Ε. Κοτσάτου και Σ. Τσουκάρη.

 

 

- Μάρτιος 2007: σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης διοργανώθηκε σεμινάριο διάρκειας 8 ωρών με θέμα: "Δεξιότητες Επικοινωνίας- Ο δάσκαλος εμψυχωτής". Στο σεμινάριο συμμετείχαν 16 εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι και νηπιαγωγοί). Υπεύθυνες: Α. Πουλάκη, Ε. Κοτσάτου.

 

 

- Μάρτιος 2007: σεμινάριο διάρκειας 8 ωρών με θέμα: "Δεξιότητες Επικοινωνίας- Ο δάσκαλος εμψυχωτής". Στο σεμινάριο συμμετείχαν 12 εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι και νηπιαγωγοί). Υπεύθυνη: Ε. Κοτσάτου.

 

 

-Νοέμβριος 2009: Βιωματικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με θέμα: «Δεξιότητες επικοινωνίας. Ο δάσκαλος εμψυχωτής». Το σεμινάριο υλοποίησε η Ελ. Κοτσάτου.

 

 

-Απρίλιος 2012: σεμινάριο διάρκειας 6 ωρών στο Σύλλογο εκπαιδευτικών του 3ου Δημοτικού Βροντάδου, με θέμα: "Επίλυση Συγκρούσεων". Το σεμινάριο υλοποίησαν οι Ε. Κοτσάτου και Μ. Κυριάκου.

 

-Ιανουάριος 2013: βιωματικό σεμινάριο διάρκειας 10 ωρών για 19 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας (νηπιαγωγοί, ειδικότητες), με θέμα: "Σχέσεις στην ομάδα-τάξη. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού". Το σεμινάριο υλοποίησαν οι Μ..Κυριάκου και Σ. Τσουκάρης.

 

-Απρίλιος 2013: σεμινάριο διάρκειας τριών δίωρων συναντήσεων (6 ωρών) για 9 δασκάλους του 1ου Δημοτικού Βροντάδου, με θέμα: "Επίλυση Σύγκρουσης". Το σεμινάριο υλοποίησε η Ε. Κοτσάτου.

 

-Μάρτιος 2014: βιωματικό σεμινάριο (διάρκειας 9 ωρών) για 19 δασκάλους και νηπιαγωγούς, με θέμα: "Σχέσεις στην ομάδα-τάξη. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού". Το σεμινάριο υλοποίησαν οι Ε. Κοτσάτου και Μ. Κυριάκου.

 

-Νοέμβριος 2015: σεμινάριο (διάρκειας 9 ωρών) για 15 δασκάλους, με θέμα: "Συναισθηματική ανάπτυξη στη σχολική ηλικία. Διαχείριση θυμού". Το σεμινάριο υλοποίησαν οι Ε. Κοτσάτου και Μ. Κυριάκου.

 

-Φεβρουάριος 2016: σεμινάριο (διάρκειας 9 ωρών) για 23 νηπιαγωγούς, με θέμα: "Το συναίσθημα του θυμού. Θεωρητικό πλαίσιο και δραστηριότητες για την υποστήριξη των παιδιών στη διαχείρισή του". Το σεμινάριο υλοποίησε η Ε. Κοτσάτου.

 

-Μάιος 2016: Δίωρη βραχεία παρέμβαση στο προσωπικό των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Χίου (20 συμμετέχοντες), με θέμα:«Διαχείριση επιθετικής συμπεριφοράς στη βρεφική και νηπιακή ηλικία». Τη δράση υλοποίησε η Ε. Κοτσάτου.

 

-Σεπτέμβριος 2016: σε συνεργασία με τη Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής, πραγματοποιήθηκε σεμινάριο διάρκειας 5 ωρών σε 3 ομάδες νηπιαγωγών (75 συμμετέχουσες), με θέμα: «Αντιμετώπιση του πένθους». Τη δράση υλοποίησε το στέλεχος του Κέντρου, Ελένη Κοτσάτου.

 

-Νοέμβριος 2018: Σεμινάριο (9 ωρών) για 14  εκπαιδευτικούς, από τους οποίους οι 10 υπάγονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και οι 4 στη Δευτεροβάθμια, με θέμα: "Πολυπολιτισμικότητα στην τάξη και νέες προκλήσεις". Το σεμινάριο υλοποίησαν τα στελέχη του ναυτίλου, Μαρίνα Κυριάκου και Στράτος Τσουκάρης σε συνεργασία με τον τέως Επιστημονικά Υπεύθυνο του ΠΕΘΕΑ Αργώ του ΨΝΘ, Δρ. Παναγιώτη Γεωργάκα.

--Νοέμβριος 2019: Σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε επιστημονική Ημερίδα με τίτλο: «Εκπαιδευτικοί και Επαγγελματική Εξουθένωση», με εισηγητές τους κ.κ.Βασίλη Αλμπάνη και Παναγιώτη Γεωργάκα. Την ημερίδα ακολούθησε εργαστήριο για την αντιμετώπιση της επαγγελματικής εξουθένωσης, με συμμετοχή 29 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, με συντονιστή τον Δρ. Παναγιώτη Γεωργάκα.

Κατασκευή ιστοσελίδων webpromotion