Αναλυτικά οι δράσεις του Κέντρου με Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

jpgekp
Δημοσιεύτηκε στις 13/06/2018    

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


2000:


 

- Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού : Παρέμβαση σε δύο ομάδες καθηγητών, 5 δίωρων συναντήσεων για την κάθε ομάδα. Υπεύθυνοι : Ε. Κοτσάτου, Γ. Ψαρούδης.

 

 

 

 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση


 

 

- Φεβρουάριος 1999: πενθήμερο σεμινάριο στο οποίο συμμετείχαν 19 καθηγητές από 11 σχολεία (Γυμνάσια και Λύκεια) του νομού. ( Το σύνολο των Γυμνασίων και Λυκείων του νομού είναι 26). Το πρόγραμμα «Στηρίζομαι στα πόδια μου» υλοποιήθηκε από 15 καθηγητές και απευθύνθηκε σε 225 μαθητές περίπου, κατά το διάστημα Μάρτιος-Μάιος 1999. Το σεμινάριο οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τους : Μ. Παυλή, Α. Μπαχά, Ε. Κοτσάτου, Γ. Ψαρούδη.

 

 

- Νοέμβριος 1999: πενθήμερο σεμινάριο στο οποίο συμμετείχαν 18 καθηγητές από 10 σχολεία του νομού. Το πρόγραμμα «Στηρίζομαι στα πόδια μου» υλοποιήθηκε από 23 συνολικά καθηγητές αυτή τη χρονιά και απευθύνθηκε σε 345 μαθητές περίπου, κατά το διάστημα Νοέμβριος 1999 - Μάιος 2000. Το σεμινάριο οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τις : Α.Μπαχά, Ε. Κοτσάτου.

 

 

- Νοέμβριος 2000: πενθήμερο σεμινάριο στο οποίο συμμετείχαν 10 καθηγητές από 6 σχολεία του νομού. Το πρόγραμμα «Στηρίζομαι στα πόδια μου» υλοποιήθηκε από 18 συνολικά καθηγητές αυτή τη χρονιά και απευθύνθηκε σε 270 μαθητές περίπου, κατά το διάστημα Νοέμβριος 2000 - Μάιος 2001. Το σεμινάριο οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τις : Α. Μπαχά, Ε. Κοτσάτου.

 

 

- Δεκέμβριος 2001: τετραήμερο σεμινάριο στο οποίο συμμετείχαν 10 καθηγητές από 5 σχολεία του νομού. Το πρόγραμμα «Στηρίζομαι στα πόδια μου» υλοποιήθηκε από 20 συνολικά καθηγητές αυτή τη χρονιά και απευθύνθηκε σε 280 μαθητές περίπου, κατά το διάστημα Ιανουάριος- Απρίλιος 2002. Το σεμινάριο οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τις : Α. Μπαχά, Ε. Κοτσάτου.

 

 

- Οκτώβριος 2002: σεμινάριο (διάρκειας 12 ωρών) στο οποίο συμμετείχαν 15 καθηγητές από 8 σχολεία του νομού. Τα προγράμματα "Στηρίζομαι στα πόδια μου" και "Συζητήσεις Εφήβων" υλοποιήθηκαν από 23 συνολικά καθηγητές αυτή τη χρονιά και απευθύνθηκαν σε 240 μαθητές περίπου. Το σεμινάριο οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τις: Ε. Κοτσάτου, Α. Πουλάκη.

 

 

- Οκτώβριος 2003: σεμινάριο (διάρκειας 18 ωρών), στο οποίο συμμετείχαν 12 καθηγητές από 6 σχολεία του νομού. Τα προγράμματα «Στηρίζομαι στα πόδια μου» και «Συζητήσεις εφήβων» υλοποιήθηκαν από 10 συνολικά καθηγητές αυτή τη χρονιά και απευθύνθηκαν σε 150 μαθητές περίπου. Το σεμινάριο οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τις: Α. Μπαχά, Α. Πουλάκη.

 

 

- Οκτώβριος 2004: σεμινάριο διάρκειας 18 ωρών, στο οποίο συμμετείχαν 11 καθηγητές από 9 σχολεία του νομού. Τα προγράμματα "Στηρίζομαι στα πόδια μου" και "Συζητήσεις Εφήβων" υλοποιήθηκαν από 6 συνολικά καθηγητές αυτή τη χρονιά και απευθύνθηκαν σε 50 μαθητές περίπου. Το σεμινάριο οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τις: Α. Πουλάκη, Ε. Κοτσάτου.

 

 

- Οκτώβριος 2006: σεμινάριο διάρκειας 18 ωρών, στο οποίο συμμετείχαν 15 καθηγητές από 10 σχολεία του νομού. Τα προγράμματα "Στηρίζομαι στα πόδια μου" και "Συζητήσεις Εφήβων" υλοποιήθηκαν από 5 συνολικά καθηγητές αυτή τη χρονιά και απευθύνθηκαν σε 60 μαθητές περίπου. Το σεμινάριο οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τους: Α. Πουλάκη, Σ. Τσουκάρη.

 

 

-Δεκέμβριος 2010: σεμινάριο διάρκειας 18 ωρών, στο οποίο συμμετείχαν 19 καθηγητές από 6 σχολεία του νομού. Τα προγράμματα "Στηρίζομαι στα πόδια μου" και "Συζητήσεις Εφήβων" υλοποιήθηκαν από 4 συνολικά καθηγητές αυτή τη χρονιά και απευθύνθηκαν σε 35 μαθητές περίπου. Το σεμινάριο οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τους: Ε. Κοτσάτου, Μ. Κυριάκου.

 

 

 

-Σεπτέμβριος 2012: σεμινάριο διάρκειας 18 ωρών, στο οποίο συμμετείχαν 14 καθηγητές από 8 σχολεία του νομού. Το σεμινάριο οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τους: Ε. Κοτσάτου, Μ. Κυριάκου.

 

 

 

 

Από το Νοέμβριο 1999, ο αριθμός συμπεριλαμβάνει και τους καθηγητές που εκπαιδεύτηκαν σε προηγούμενες χρονιές και συνέχισαν να υλοποιούν το πρόγραμμα.

 

------------------------------------------------------------

 

 

Σε ό,τι αφορά τον τομέα της ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης των καθηγητών στο ρόλο τους, εκτός από τις, ανά δεκαπενθήμερο, συναντήσεις στήριξης των εκπαιδευτικών που εφάρμοσαν πρόγραμμα Αγωγής Υγείας στα σχολεία τους, έγιναν και τα παρακάτω σεμινάρια:

 

 

- Νοέμβριος 2001: τριήμερο σεμινάριο, με θέμα «Επικοινωνία», στο οποίο συμμετείχαν 16 καθηγητές από 7 σχολεία του νομού. Το σεμινάριο οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από την Ε. Κοτσάτου.

 

 

- Νοέμβριος 2001: τριήμερο σεμινάριο, με θέμα «Επικοινωνία», στο οποίο συμμετείχαν 9 καθηγητές από 5 σχολεία του νομού. Το σεμινάριο οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από την Ε. Κοτσάτου.

 

 

- Δεκέμβριος 2001: τριήμερο σεμινάριο, με θέμα «Επικοινωνία», στο οποίο συμμετείχαν 6 καθηγητές από 5 σχολεία του νομού. Το σεμινάριο οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από την Ε. Κοτσάτου.

 

 

- Οκτώβριος 2002: βιωματικό σεμινάριο με θέμα "Επικοινωνία" (διάρκειας 8 ωρών), στο οποίο συμμετείχαν 12 καθηγητές από 6 σχολεία του νομού. Το σεμινάριο οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τις: Ε. Κοτσάτου, Α. Πουλάκη.

 

 

- Νοέμβριος 2002: βιωματικό σεμινάριο με θέμα "Επικοινωνία" (διάρκειας 8 ωρών), στο οποίο συμμετείχαν 14 καθηγητές από 8 σχολεία του νομού. Το σεμινάριο οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τις: Ε. Κοτσάτου, Α. Πουλάκη.

 

 

- Νοέμβριος 2003: διήμερο σεμινάριο Αυτογνωσίας και Προσωπικής Ανάπτυξης, στο οποίο συμμετείχαν 18 καθηγητές γυμνασίων και λυκείων του Νομού Χίου. Το σεμινάριο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την ψυχοθεραπεύτρια Δάφνη Φιλίππου.

 

- Μάρτιος 2005: συμμετοχή σε Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς που διοργάνωσε το Γραφείο Αγωγής Υγείας της Δευτεροβάθμιας με θέμα την Ψυχική Υγεία. Η συμμετοχή περιελάμβανε θεωρητικές εισηγήσεις και βιωματικές ασκήσεις για "Το Άγχος και την Αντιμετώπισή του". Υπεύθυνες: Α. Πουλάκη, Ε. Κοτσάτου.

 

 

- Απρίλιος 2006: συμμετοχή σε βιωματικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς που διοργάνωσε η Διεύθυνση Αγωγής Υγείας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με θέμα: "Διαπροσωπικές σχέσεις και επικοινωνία". Υπεύθυνες: Α. Πουλάκη, Ε. Κοτσάτου.

 

 

- Οκτώβριος 2006: βιωματικό σεμινάριο με θέμα: "Επικοινωνία", στο οποίο συμμετείχαν 17 καθηγητές. Το σεμινάριο οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τις Α. Πουλάκη και Ε. Κοτσάτου.

 

 

- Ιανουάριος 2007- Ιανουάριος 2008: σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αγωγής Υγείας, συμμετοχή και υλοποίηση προγράμματος για εκπαιδευτικούς, με θέμα: "Πρόληψη της Σχολικής Εγκατάλειψης". Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 15 καθηγητές. Η δράση συνεχίστηκε με εποπτεία των καθηγητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στην Ημερίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχετικό πρόγραμμα. Από το Κέντρο Πρόληψης υπεύθυνες ήταν οι Α. Πουλάκη και Ε. Κοτσάτου.

 

 

- Νοέμβριος 2007: σεμινάριο για εκπαιδευτικούς με θέμα: "Δεξιότητες Επικοινωνίας. Ο Ρόλος του Συντονιστή", στο οποίο συμμετείχαν 21 καθηγητές από 11 Γυμνάσια και Λύκεια. Το σεμινάριο υλοποίησε η Α. Πουλάκη.

 

 

- Νοέμβριος 2008: σεμινάριο για εκπαιδευτικούς (12 ωρών) με θέμα: "Δεξιότητες Επικοινωνίας, Επίλυση συγκρούσεων & ο Ρόλος του Συντονιστή", στο οποίο συμμετείχαν 17 καθηγητές από 11 Γυμνάσια και Λύκεια. Το σεμινάριο υλοποίησαν ο Γιώργος Ψαρούδης και ο Στράτος Τσουκάρης.

 

 

- Μάρτιος - Απρίλιος 2009: σεμινάριο (8 ωρών) για εκπαιδευτικούς του 1ου ΕΠΑΛ, με θέμα: "Χρήση ουσιών στην εφηβεία και ο ρόλος του σχολείου", στο οποίο συμμετείχαν 16 εκπαιδευτικοί. Το σεμινάριο υλοποίησαν η Ελένη Κοτσάτου και η Μαρίνα Κυριάκου.

 

 

- Νοέμβριος 2009: σεμινάριο (8 ωρών) για εκπαιδευτικούς με θέμα: "Η επικοινωνία στο σχολείο. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού" στο οποίο συμμετείχαν 14 καθηγητές από 10 Γυμνάσια και Λύκεια. Το σεμινάριο υλοποίησαν η Ελένη Κοτσάτου και ο Στράτος Τσουκάρης.

 

 

- Φεβρουάριος 2010: σεμινάριο (8 ωρών) για εκπαιδευτικούς με θέμα: "Ο ρόλος του σχολείου απέναντι στο φαινόμενο των εξαρτήσεων" στο οποίο συμμετείχαν 20 καθηγητές από 11 Γυμνάσια και Λύκεια. Το σεμινάριο υλοποίησαν ο Στράτος Τσουκάρης η Μαρίνα Κυριάκου.

 

 

- Ιανουάριος και Φεβρουάριος 2011: Το Κέντρο Πρόληψης συμμετείχε σε Κύκλο σεμιναρίων που διοργάνωσε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για καθηγητές για τη διαχείριση σχολικών κρίσεων. Το Κέντρο Πρόληψης υλοποίησε 2 σεμινάρια με τις ακόλουθες θεματικές:

 

α) «Σχέσεις στην ομάδα-τάξη. Ο ρόλος του καθηγητή» (6 ώρες)

 

β) «Εξαρτήσεις: Ο ρόλος του σχολείου στην πρόληψη. Εξάρτηση από το διαδίκτυο» (6 ώρες)

 

Τα σεμινάρια οργάνωσαν και υλοποίησαν τα στελέχη του Κέντρου, Μαρίνα Κυριάκου και Στράτος Τσουκάρης.

 

 

- Μάιος 2011: σεμινάριο (12 ωρών) για εκπαιδευτικούς με θέμα: «Επιθετική-παραβατική συμπεριφορά εφήβων και ο ρόλος του σχολείου στην πρόληψη και αντιμετώπισή της». Το σεμινάριο οργάνωσε και υλοποίησε η Ελένη Κοτσάτου.

 

 

- Νοέμβριος 2011: 2 σεμινάρια (9 ωρών το καθένα) για εκπαιδευτικούς με θέμα: "Πρόληψη και αντιμετώπιση παραβατικής συμπεριφοράς και χρήσης ουσιών στην εφηβεία". Τα σεμινάρια οργάνωσαν και υλοποίησαν η Ελένη Κοτσάτου και η Μαρίνα Κυριάκου.

 

 

-Φεβρουάριος 2012: σεμινάριο (9 ωρών) για εκπαιδευτικούς με θέμα: "Πρόληψη και αντιμετώπιση παραβατικής συμπεριφοράς και χρήσης ουσιών στην εφηβεία". Το σεμινάριο οργάνωσαν και υλοποίησαν η Μαρίνα Κυριάκου και ο Στράτος Τσουκάρης.

 

 

-Μάρτιος 2012: 2 βιωματικά σεμινάρια (4 ωρών το καθένα) για εκπαιδευτικούς, με συντονιστές τους κκ. Παναγιώτη Γεωργάκα (ΠΕΘΕΑ "Αργώ"/ ΨΝΘ) και Ηλία Μιχαλαρέα (ΕΣΥΝ), με θέμα: "Αντιμετώπιση του εφήβου χρήστη στο σχολείο".

 

 

-Νοέμβριος 2012: σεμινάριο (10 ωρών) για 10 εκπαιδευτικούς, με θέμα: "Χρήση ουσιών: Μια παραβατική συμπεριφορά στην εφηβεία". Το σεμινάριο οργώνσε και υλοποίησε η Ε. Κοτσάτου.

 

 

-Δεκέμβριος 2012: σεμινάριο (9 ωρών) για 22 εκπαιδευτικούς, με θέμα: "Η λήψη αποφάσεων στην κρίσιμη φάση της εφηβικής ηλικίας». Το σεμινάριο διοργάνωσε η Ε. Κοτσάτου.

 

-Ιανουάριος 2013: σε συνεργασία με τον Αχιλλέα Ρούσσο, υπεύθυνο της Μονάδας "Ίκαρος" του ΚΕΘΕΑ, πραγματοποιήθηκε παρέμβαση ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης (2 ωρών) στο σύλλογο διδασκόντων του ΟΑΕΔ Χίου (25 περίπου άτομα). Από το Κέντρο Πρόληψης συμμετείχαν τα στελέχη Γ. Ψαρούδης και Σ. Τσουκάρης.

 

-Νοέμβριος 2013: σεμινάριο (9 ωρών) για 20 εκπαιδευτικούς, σε συνεργασία με το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου (ΚΕΣΥΠ) με θέμα: "Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των εφήβων". Το σεμινάριο διοργάνωσαν και υλοποίησαν οι Ε. Κοτσάτου και Μ. Κυριάκου.

 

-Ιανουάριος 2014: σεμινάριο (9 ωρών) για 19 εκπαιδευτικούς, σε συνεργασία με το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου (ΚΕΣΥΠ) με θέμα: "Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην ενίσχυση της αυτογνωσίας των εφήβων". Το σεμινάριο διοργάνωσαν και υλοποίησαν οι Ε. Κοτσάτου και Μ. Κυριάκου.

 

-Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2014: ομάδα 21 εκπαιδευτικών (διάρκειας 7 δίωρων συναντήσεων), σε συνεργασία με τον Τομέα Σχολικών Δραστηριοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, στα πλαίσια του Προγράμματος "Κοινωνικό Σχολείο", με θέμα: "Αλληλεπίδραση και Δυναμικά στην Ομάδα-Τάξη. Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού". Συντονίστριες ήταν η Ε. Κοτσάτου και Μ. Κυριάκου.

 

-Νοέμβριος 2014: σεμινάριο (10 ωρών) για 17 εκπαιδευτικούς, σε συνεργασία με τον Τομέα Σχολικών Δραστηριοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, στα πλαίσια του Προγράμματος "Κοινωνικό Σχολείο", με θέμα: «Χρήση ουσιών στην εφηβεία και ο ρόλος του σχολείου». Το σεμινάριο διοργάνωσαν και υλοποίησαν οι: Ε. Κοτσάτου, Μ. Κυριάκου.

 

- Φεβρουάριος - Μάρτιος 2015: σεμινάριο (14 ωρών) για 10 εκπαιδευτικούς, με θέμα: «Ο υποστηρικτικός ρόλος των εκπαιδευτικών στην εφηβική ανάπτυξη και στην επίλυση προβλημάτων». Συντονίστρια ήταν το στέλεχος Ελένη Κοτσάτου.

 

-Οκτώβριος 2015: σεμινάριο (9 ωρών) για 8 εκπαιδευτικούς, με θέμα: "Προσεγγίζοντας τους μαθητές της Α’ Γυμνασίου". Το σεμινάριο διοργάνωσαν και υλοποίησαν οι: Ε. Κοτσάτου, Μ. Κυριάκου.

 

-Φεβρουάριος 2016: σεμινάριο (8 ωρων) για 14 εκπαιδευτικούς, με θέμα: "Εξαρτήσεις. Ο ρόλος του σχολείου". Το σεμινάριο διοργάνωσαν και υλοποίησαν οι: Μ. Κυριάκου και Σ. Τσουκάρης.

 

-Νοέμβριος 2017: Σεμινάριο (9 ωρών) για 7 εκπαιδευτικούς, με θέμα: "Στηρίζοντας τον παιδαγωγικό ρόλο του εκπαιδευτικού". Το σεμινάριο διοργάνωσαν και υλοποίησαν οι: Μ. Κυριάκου και Σ. Τσουκάρης.

 

-Νοέμβριος 2018: Σεμινάριο (9 ωρών) για 14  εκπαιδευτικούς, από τους οποίους οι 10 υπάγονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και οι 4 στη Δευτεροβάθμια, με θέμα: "Πολυπολιτισμικότητα στην τάξη και νέες προκλήσεις". Το σεμινάριο υλοποίησαν τα στελέχη του ναυτίλου, Μαρίνα Κυριάκου και Στράτος Τσουκάρης σε συνεργασία με τον τέως Επιστημονικά Υπεύθυνο του ΠΕΘΕΑ Αργώ του ΨΝΘ, Δρ. Παναγιώτη Γεωργάκα.

-Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2019: Πραγματοποιήθηκε σεμινάριο 5 δίωρων συναντήσεων σε 3 ομάδες εκπαιδευτικών από 7 Λύκεια και Γυμνάσια, στο οποίο συμμετείχαν 70 εκπαιδευτικοί, με θεματολογία σχετική με τις εξαρτήσεις και την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο σχολείο. Συντονιστές ήταν τα στελέχη του Κέντρου, Ελένη Κοτσάτου, Στράτος Τσουκάρης και Μαρίνα Κυριάκου.

-Νοέμβριος 2019: Σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε επιστημονική Ημερίδα με τίτλο: «Εκπαιδευτικοί και Επαγγελματική Εξουθένωση», με εισηγητές τους κ.κ.Βασίλη Αλμπάνη και Παναγιώτη Γεωργάκα. Την ημερίδα ακολούθησε εργαστήριο για την αντιμετώπιση της επαγγελματικής εξουθένωσης, με συμμετοχή 29 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, με συντονιστή τον Δρ. Παναγιώτη Γεωργάκα.

 

-Φεβρουάριος 2021: Σε συνεργασία με το 2ο ΠΕΚΕΣ Βορείου Αιγαίου, υλοποιήθηκε βιωματικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας που διδάσκουν σε τμήματα με μαθητές πρόσφυγες (ΔΥΕΠ και ΖΕΠ), με θέμα: «Ο ρόλος του εκπαιδευτικού για την αντιμετώπιση του ψυχικού τραύματος και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας προσφύγων μαθητών». Το σεμινάριο είχε διάρκεια 2,5 ώρες, διεξήχθη με φυσική παρουσία μέρους των συμμετεχόντων και ταυτόχρονη διαδικτυακή των υπολοίπων. Συνολικά, συμμετείχαν 18 εκπαιδευτικοί. Συντονιστές ήταν τα στελέχη του Κέντρου, Ελένη Κοτσάτου και Στράτος Τσουκάρης.

-Μάρτιος 2021: Σε συνεργασία με το 2ο ΠΕΚΕΣ Β. Αιγαίου, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας που διδάσκουν σε τμήματα με μαθητές πρόσφυγες (ΔΥΕΠ και ΖΕΠ), με θέμα: «Υποστήριξη του εκπαιδευτικού σε τάξη με μαθητές πρόσφυγες». Το σεμινάριο είχε διάρκεια 2,5 ώρες και συμμετείχαν διαδικτυακά 30 εκπαιδευτικοί. Συντονιστές ήταν τα στελέχη του Κέντρου, Ελένη Κοτσάτου και Στράτος Τσουκάρης.

-Νοέμβριος 2021: σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, τον Τομέα Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και με τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Αειφορίας του 2ου ΠΕΚΕΣ Β. Αιγαίου,  πραγματοποίησε βιωματικό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με συντονιστή τον υπεύθυνο του Δικτύου, κ. Ν. Γκόβα, με τίτλο: «Κι αν ήσουν εσύ; Πες το με δυναμικές εικόνες. Η αποδοχή της διαφορετικότητας στη σχολική τάξη ». Στην υλοποίηση συμμετείχαν τα στελέχη του ναυτίλου Ελένη Κοτσάτου και Στράτος Τσουκάρης.

-Νοέμβριος 2021: σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, τον Τομέα Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και με τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Αειφορίας του 2ου ΠΕΚΕΣ Β. Αιγαίου,  πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για εκπαιδευτικούς με θέμα: «Η τέχνη και το θέατρο ως εργαλείο εμπλουτισμού και υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η εμπειρία από την εφαρμογή του θεατροπαιδαγωγικού προγράμματος «Διαφυγές …από κάθε εξάρτηση» σε μαθητές γυμνασίου –λυκείου» με την καθοδήγηση του Ν. Γκόβα. Συμμετείχαν τα στελέχη: Μαρίνα Κυριάκου,  Ε. Κοτσάτου και  Στρ. Τσουκάρης.

-Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2021: συναντήσεις υποστήριξης –εποπτείας με εκπαιδευτικούς που υλοποιούν «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στις θεματικές ενότητες: «Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία- Πρόληψη», «Γνωρίζω το σώμα μου-Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση», «Ανθρώπινα Δικαιώματα» και «Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, Διαφορετικότητα». Υπεύθυνη ήταν η Ε. Κοτσάτου.

-Ιανουάριος - Ιούνιος 2022: Έγιναν υποστηρικτικές συναντήσεις εποπτείας με εκπαιδευτικούς, στο πλαίσιο των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων»,  από τα στελέχη Ελένη Κοτσάτου και Μαρίνα Κυριάκου.

-Ιούλιος - Δεκέμβριος 2022:

• Πραγματοποιήθηκε σεμινάριο με θέμα: «Η υποστήριξη του εκπαιδευτικού για τη διαχείριση των δυναμικών στην τάξη», διάρκειας 10 ωρών, σε τρεις (3) ομάδες καθηγητών, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συντονίστριες ήταν τα στελέχη Ελένη Κοτσάτου και Μαρίνα Κυριάκου.

• Έγινε συνάντηση ενδοσχολικής επιμόρφωσης διάρκειας 3 ωρών με τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας  των σχολείων των Οινουσσών, με θέμα: «Η υποστήριξη στο ρόλο του εκπαιδευτικού για τη διαχείριση των δυναμικών στην τάξη», με συντονίστρια την Ελένη Κοτσάτου.

• Υλοποιήθηκε διήμερο σεμινάριο σε εκπαιδευτικούς του 2ου ΓΕΛ Χίου, με θέμα: «Επικοινωνία και συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους γονείς των μαθητών», με συντονιστή τον Στράτο Τσουκάρη.

 

-Ιανουάριος - Ιούνιος 2023:

- 4ο Σεμινάριο, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με θέμα: «Η υποστήριξη του εκπαιδευτικού για τη διαχείριση των δυναμικών στην τάξη», διάρκειας 10 ωρών. Συμμετείχαν καθηγητές από Γυμνάσια και Λύκεια.

- Ενδοσχολικές επιμορφώσεις σε Συλλόγους Εκπαιδευτικών με τις ακόλουθες θεματικές:

* «Ο ρόλος του Εκπαιδευτικού ως εμψυχωτής», στο ΕΕΕΕΚ Χίου

* «Επίλυση συγκρούσεων στην τάξη», στο ΕΝΕΕΓΥΛ Χίου

* «Θέματα ταυτότητας φύλου κι ο ρόλος του σχολείου», στο 3ο ΓΕΛ Χίου

* «Επικοινωνία εκπαιδευτικών-μαθητών και διαχείριση περιπτώσεων σχολικού εκφοβισμού», στο Γυμνάσιο Καλλιμασιάς

* «Διαχείριση πένθους και απώλειας», στο 2ο Γυμνάσιο Χίου

- Συνεργασία με το τον Σύλλογο Διδασκόντων και τη διεύθυνση του 3ο Γυμνάσιο Χίου για τη διεξαγωγή ομάδας γονέων με γονείς μαθητών του σχολείου


Κατασκευή ιστοσελίδων webpromotion