Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού και υποστηρικτικού χαρακτήρα

Δημοσιεύτηκε στις 14/06/2018    

Ανάμεσα στις δράσεις μας είναι και το να παρέχουμε υπηρεσίες συμβουλευτικού και υποστηρικτικού χαρακτήρα σε γονείς, νέους και εφήβους για θέματα που αφορούν στη χρήση ουσιών και σε άλλες μορφές εξαρτήσεων, πάντοτε με εχεμύθεια, τηρώντας το απόρρητο.

Εφόσον χρειάζεται μπορούμε να κάνουμε παραπομπή ατόμων στις υπάρχουσες θεραπευτικές δομές της χώρας μας.

Κατασκευή ιστοσελίδων webpromotion