Φωτογραφίες από ενημερωτική συνάντηση: ”Ομαλή μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο”

Δημοσιεύτηκε στις 19/05/2016    

Φωτογραφίες από την ενημερωτική συνάντηση με θέμα: "Ομαλή μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Ένα μεταβατικό στάδιο ζωής", με ομιλητή τον κ. Πάρη Καλφα, στέλεχος του Δικτύου Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου

Κατασκευή ιστοσελίδων webpromotion