«Από σένα η άνοιξη εξαρτάται.

Τάχυνε την αστραπή

Πιάσε το ΠΡΕΠΕΙ από το ιώτα και γδάρε το

Ίσαμε το πι.»


Οδυσσέας ΕλύτηςΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1998
Αναλυτικά οι δράσεις του Κέντρου με γονείς
image

Ομάδες Γονέων


 

Aπό τον Ιούλιο του 1998 μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκαν, για το σκοπό αυτό, 41 Ομάδες Γονέων, στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 550 γονείς.


- Φεβρουάριος-Μάιος 1999: Συμμετοχή 15 ατόμων. Η ομάδα πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Χίου. Υπεύθυνοι: Α. Μπαχά, Ε. Κοτσάτου.


- Φεβρουάριος-Μάιος 1999: Συμμετοχή 9 ατόμων. Η ομάδα πραγματοποιήθηκε στα Καρδάμυλα της Χίου. Υπεύθυνοι: Ε. Κοτσάτου, Γ. Ψαρούδης.


- Φεβρουάριος-Μάιος 1999: Συμμετοχή 12 ατόμων. Η ομάδα πραγματοποιήθηκε στην Καλλιμασιά της Χίου. Υπεύθυνοι: Α. Μπαχά, Γ. Ψαρούδης.


- Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1999: Συμμετοχή 12 ατόμων. Η ομάδα πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Χίου. Υπεύθυνη: Α. Μπαχά.


- Φεβρουάριος-Μάιος 2000: Συμμετοχή 8 ατόμων. Η ομάδα πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Χίου. Υπεύθυνη: Ε. Κοτσάτου.


- Φεβρουάριος-Μάιος 2000: Συμμετοχή 12 ατόμων. Η ομάδα πραγματοποιήθηκε στον Καταρράκτη της Χίου. Υπεύθυνη: Α. Μπαχά.


- Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2000: Συμμετοχή 6 ατόμων. Η ομάδα πραγματοποιήθηκε στο Βροντάδο της Χίου. Υπεύθυνη: Ε. Κοτσάτου.


- Ιανουάριος-Απρίλιος 2001: Συμμετοχή 8 ατόμων. Η ομάδα πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Χίου. Υπεύθυνη: Α. Μπαχά.


- Ιανουάριος-Απρίλιος 2002: Συμμετοχή 14 ατόμων. Η ομάδα πραγματοποιήθηκε στα Θυμιανά της Χίου. Υπεύθυνοι: Ε. Κοτσάτου, Α. Πουλάκη.


- Φεβρουάριος-Απρίλιος 2002: Συμμετοχή 9 ατόμων. Η ομάδα πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Χίου. Υπεύθυνοι: Α. Μπαχά, Α. Πουλάκη.


- Φεβρουάριος-Απρίλιος 2003: Συμμετοχή 7 ατόμων. Η ομάδα πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Χίου. Υπεύθυνη: Α. Πουλάκη.


- Νοέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004: Συμμετοχή 7 ατόμων. Η ομάδα πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Χίου. Υπεύθυνη: Ε. Κοτσάτου.


- Φεβρουάριος-Μάιος 2004: Συμμετοχή 11 ατόμων. Η ομάδα πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Χίου. Υπεύθυνη: Α. Πουλάκη.


- Φεβρουάριος-Μάιος 2005: Συμμετοχή 11 ατόμων. Η ομάδα πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Χίου. Υπεύθυνη: Α. Πουλάκη.


- Φεβρουάριος-Απρίλιος 2006: Συμμετοχή 8 ατόμων. Η ομάδα πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Χίου. Υπεύθυνη: Α. Πουλάκη.


- Δεκέμβριος 2006-Μάρτιος 2007: Ομάδα με τη συμμετοχή γονέων μαθητών του φροντιστηρίου ξένων γλωσσών "Αναβάθμιση". Πραγματοποιήθηκαν 4 συναντήσεις με τη συμμετοχή 25 γονέων. Η θεματολογία αφορούσε στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης παιδιών και εφήβων και στην επικοινωνία γονέων-παιδιών. Υπεύθυνη: Ε. Κοτσάτου.


- Φεβρουάριος-Απρίλιος 2007: Ομάδα γονέων, με συμμετοχή 8 ατόμων και θέμα: "Επικοινωνία στην Οικογένεια". Η ομάδα πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Χίου. Υπεύθυνοι: Ε. Κοτσάτου, Σ. Τσουκάρης.


- Ιανουάριος-Μάρτιος 2008: Ομάδα γονέων, με συμμετοχή 16 ατόμων και θέμα: "Επικοινωνία στην Οικογένεια". Η ομάδα πραγματοποιήθηκε στην Καλλιμασιά. Υπεύθυνη: Ε. Κοτσάτου.


- Φεβρουάριος-Απρίλιος 2009: Ομάδα γονέων, με συμμετοχή 11 ατόμων και θέμα: "Επικοινωνία στην Οικογένεια". Η ομάδα πραγματοποιήθηκε στην Καλλιμασιά. Υπεύθυνος: Σ. Τσουκάρης.


- Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2010: Ομάδα γονέων, με συμμετοχή 10 ατόμων από Λαγκάδα και Συκιάδα και θέμα: "Επικοινωνία στην Οικογένεια". Η ομάδα πραγματοποιήθηκε στη Συκιάδα. Υπεύθυνη: Ε. Κοτσάτου.


- Φεβρουάριος-Απρίλιος 2011: Ομάδα γονέων, με συμμετοχή 15 ατόμων από Βροντάδο και θέμα: "Επικοινωνία στην Οικογένεια". Η ομάδα πραγματοποιήθηκε στο Βροντάδο. Υπεύθυνη: Ε. Κοτσάτου.


- Φεβρουάριος-Απρίλιος 2012: Ομάδα γονέων, με συμμετοχή 18 ατόμων, γονέων μαθητών του 11ου Δημοτικού σχολείου Χίου και με θέμα: "Επικοινωνία στην Οικογένεια". Υπεύθυνη: Ε. Κοτσάτου.


- Μάιος 2012: Ομάδα γονέων, με συμμετοχή 14 ατόμων, γονέων μαθητών του 3ου Δημοτικού σχολείου Βροντάδου και με θέμα: "Επικοινωνία στην Οικογένεια". Η ομάδα πραγματοποιήθηκε στο Βροντάδο. Υπεύθυνος: Σ. Τσουκάρης.


-Ιανουάριος-Απρίλιος 2013: Ομάδα γονέων, με συμμετοχή 10 ατόμων, γονέων μαθητών Καλλιμασιάς και με θέμα: "Επικοινωνία στην Οικογένεια". Η ομάδα πραγματοποιήθηκε στην Καλλιμασιά. Υπεύθυνη: Ε. Κοτσάτου.


-Ιανουάριος-Απρίλιος 2013: Ομάδα γονέων με συμμετοχή 12 ατόμων, γονέων μαθητών του 11ου Δημοτικού σχολείου Χίου και με θέμα: "Επικοινωνία στην Οικογένεια". Υπεύθυνοι: Σ. Τσουκάρης και Μ. Κυριάκου.


-Οκτώβριος-Νοέμβριος 2013: Ομάδα γονέων με συμετοχή 20 περίπου ατόμων, γονέων μαθητών Γυμνασίου Βροντάδου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου, το Φιλοπρόοδο Όμιλο Βροντάδου (ΦΟΒ) και το Σύλλογο Γονέων-Κηδεμόνων Γυμνασίου Βροντάδου, με θέμα την "Ασφαλή χρήση του διαδικτύου". Από το Κέντρο Πρόληψης υπεύθυνοι ήταν οι Ε. Κοτσάτου και Σ. Τσουκάρης.

 

-Φεβρουαριος-Μάρτιος 2014: Ομάδα γονέων με συμετοχή 10 περίπου ατόμων, γονέων μαθητών Δημοτικού Κάμπου και με θέμα: "Επικοινωνία στην Οικογένεια". Υπεύθυνος: Σ. Τσουκάρης.

 

-Απρίλιος 2014: 3 ομάδες γονέων στα πλαίσια των Σχολών Γονέων της Ι. Μητρόπολης, σε Θυμιανά, Ερειθιανή και Ευαγγελίστρια, με θέμα "Εξαρτήσεις". Υπεύθυνη: Ε. Κοτσάτου.

 

-Φεβρουαριος-Μάρτιος 2015: Ομάδα γονέων με συμετοχή 15 ατόμων, γονέων μαθητών Δημοτικού και με θέμα: "Επικοινωνία στην Οικογένεια". Υπεύθυνος: Σ. Τσουκάρης.


-Μάρτιος 2015: 3 ομάδες γονέων στα στα πλαίσια των Σχολών Γονέων της Ι. Μητρόπολης, σε Θυμιανά, Ερειθιανή και Ευαγγελίστρια, με θέμα "Εξαρτήσεις". Υπεύθυνη: Ε. Κοτσάτου.


-Οκτώβριος-Δεκεμβριος 2015: 2 ομάδες γονέων παιδιών προσχολικής ηλικίας στη Χίο και στο Βροντάδο, με συμμετοχή 40 περίπου ατόμων. Υπεύθυνες: Ε. Κοτσάτου και Μ. Κυριάκου.


-Νοέμβριος 2015:  3 ομάδες γονέων στα στα πλαίσια των Σχολών Γονέων της Ι. Μητρόπολης, σε Ερειθιανή, Νένητα και Ευαγγελίστρια, με θέμα: «Ο ρόλος της οικογένειας στην Πρόληψη των Εξαρτήσεων». Υπεύθυνος: Σ. Τσουκάρης.

 

-Ιανουάριος-Μάρτιος 2016: 2 ομάδες γονέων παιδιών προσχολικής ηλικίας στη Χίο και στον Κάμπο, με συμμετοχή 47 περίπου ατόμων. Υπεύθυνες: Ε. Κοτσάτου και Μ. Κυριάκου.

 

-Ιανουάριος-Μάρτιος 2017: Μία ομάδα γονέων 10 συναντήσεων στο Βερβεράτο, με συμμετοχή 15 ατόμων, με θέμα «Επικοινωνία στην Οικογένεια». Συντονίστρια ήταν η Ελένη Κοτσάτου.

 

-Μάρτιος 2017: μία ομάδα γονέων μαθητών του 2ου Δημοτικού Χίου, τριών συναντήσεων, με συμμετοχή 8 ατόμων,  με θέμα «Ο Ρόλος  του γονιού σήμερα. Διαφορές με το παρελθόν». Συντονίστρια ήταν η Ε. Κοτσάτου.

------------------------------------------------------------

 

 

Θεωρητικά και Βιωματικά Σεμινάρια για Γονείς που έχουν συμμετάσχει σε Ομάδες του Κέντρου

 

 

- Μάρτιος και Μάιος 2005

Σεμινάριο διάρκειας 9 ωρών με συμμετοχή 16 γονέων, με θέμα: "Το άγχος". Υπεύθυνοι: Α. Πουλάκη, Ε. Κοτσάτου και Γ. Ψαρούδης.


- Δεκέμβριος 2005:

Βιωματικό σεμινάριο διάρκειας 6 ωρών, με συμμετοχή 18 γονέων, με θέμα: "Επικοινωνώντας με τον έφηβο". Υπεύθυνες: Α. Πουλάκη και Ε. Κοτσάτου.


- Απρίλιος 2006:

Σεμινάριο διάρκειας 3 ωρών, με συμμετοχή 9 γονέων, με θέμα: "Διαφυλικές Σχέσεις και Οικογένεια". Υπεύθυνες: Α. Πουλάκη και Ε. Κοτσάτου.


- Δεκέμβριος 2008:

Βιωματικό σεμινάριο διάρκειας 4 ωρών, που πραγματοποιήθηκε στην Καλλιμασιά, με συμμετοχή 7 γονέων, με θέμα: "Η σχέση του ζευγαριού των γονέων και η επίδρασή της στο παιδί". Υπεύθυνος Σ. Τσουκάρης.


- Μάρτιος 2010:

Βιωματικό σεμινάριο διάρκειας 4 ωρών, που πραγματοποιήθηκε στην Καλλιμασιά, με συμμετοχή 11 γονέων, με θέμα: "Επικοινωνία σε μια οικογένεια που αναπτύσσεται". Υπεύθυνος Σ. Τσουκάρης.

 

-Μάιος 2016

Δύο ομιλίες, που πραγματοποιήθηκαν στο Βροντάδο, με συμμετοχή 8 γονέων που είχαν πάρει μέρος σε ομάδα στο προηγούμενο εξάμηνο, με τα εξής θέματα: «Πρόληψη και αντιμετώπιση της επιθετικής συμπεριφοράς στη νηπιακή ηλικία» και «Η ζήλεια μεταξύ των αδερφών». Υπεύθυνη: Μ. Κυριάκου.

 

-Οκτώβριος-Νοέμβριος 2016: Ομάδα 5 συναντήσεων για 9 γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας που είχαν πάρει μέρος σε ομάδα το προηγούμενο εξάμηνο. Υπεύθυνη: Μ. Κυριάκου.

επιστροφή

Ροδοκανάκη 42 & Νεοφύτου Βάμβα, 821 00, Χίος - τηλ.: 22710-40704, 22710-20838 - Fax: 22710-40704 - mail: kphiou@otenet.gr | κατασκευή ιστοσελίδων web promotion