Αναλυτικά οι δράσεις του Κέντρου με γονείς

Δημοσιεύτηκε στις 13/06/2018    

Ομάδες Γονέων


 

Aπό τον Ιούλιο του 1998 μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκαν, για το σκοπό αυτό, 41 Ομάδες Γονέων, στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 550 γονείς.

 

 

- Φεβρουάριος-Μάιος 1999: Συμμετοχή 15 ατόμων. Η ομάδα πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Χίου. Υπεύθυνοι: Α. Μπαχά, Ε. Κοτσάτου.

 

 

- Φεβρουάριος-Μάιος 1999: Συμμετοχή 9 ατόμων. Η ομάδα πραγματοποιήθηκε στα Καρδάμυλα της Χίου. Υπεύθυνοι: Ε. Κοτσάτου, Γ. Ψαρούδης.

 

 

- Φεβρουάριος-Μάιος 1999: Συμμετοχή 12 ατόμων. Η ομάδα πραγματοποιήθηκε στην Καλλιμασιά της Χίου. Υπεύθυνοι: Α. Μπαχά, Γ. Ψαρούδης.

 

 

- Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1999: Συμμετοχή 12 ατόμων. Η ομάδα πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Χίου. Υπεύθυνη: Α. Μπαχά.

 

 

- Φεβρουάριος-Μάιος 2000: Συμμετοχή 8 ατόμων. Η ομάδα πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Χίου. Υπεύθυνη: Ε. Κοτσάτου.

 

 

- Φεβρουάριος-Μάιος 2000: Συμμετοχή 12 ατόμων. Η ομάδα πραγματοποιήθηκε στον Καταρράκτη της Χίου. Υπεύθυνη: Α. Μπαχά.

 

 

- Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2000: Συμμετοχή 6 ατόμων. Η ομάδα πραγματοποιήθηκε στο Βροντάδο της Χίου. Υπεύθυνη: Ε. Κοτσάτου.

 

 

- Ιανουάριος-Απρίλιος 2001: Συμμετοχή 8 ατόμων. Η ομάδα πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Χίου. Υπεύθυνη: Α. Μπαχά.

 

 

- Ιανουάριος-Απρίλιος 2002: Συμμετοχή 14 ατόμων. Η ομάδα πραγματοποιήθηκε στα Θυμιανά της Χίου. Υπεύθυνοι: Ε. Κοτσάτου, Α. Πουλάκη.

 

 

- Φεβρουάριος-Απρίλιος 2002: Συμμετοχή 9 ατόμων. Η ομάδα πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Χίου. Υπεύθυνοι: Α. Μπαχά, Α. Πουλάκη.

 

 

- Φεβρουάριος-Απρίλιος 2003: Συμμετοχή 7 ατόμων. Η ομάδα πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Χίου. Υπεύθυνη: Α. Πουλάκη.

 

 

- Νοέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004: Συμμετοχή 7 ατόμων. Η ομάδα πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Χίου. Υπεύθυνη: Ε. Κοτσάτου.

 

 

- Φεβρουάριος-Μάιος 2004: Συμμετοχή 11 ατόμων. Η ομάδα πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Χίου. Υπεύθυνη: Α. Πουλάκη.

 

- Φεβρουάριος-Μάιος 2005: Συμμετοχή 11 ατόμων. Η ομάδα πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Χίου. Υπεύθυνη: Α. Πουλάκη.

 

 

- Φεβρουάριος-Απρίλιος 2006: Συμμετοχή 8 ατόμων. Η ομάδα πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Χίου. Υπεύθυνη: Α. Πουλάκη.

 

 

- Δεκέμβριος 2006-Μάρτιος 2007: Ομάδα με τη συμμετοχή γονέων μαθητών του φροντιστηρίου ξένων γλωσσών "Αναβάθμιση". Πραγματοποιήθηκαν 4 συναντήσεις με τη συμμετοχή 25 γονέων. Η θεματολογία αφορούσε στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης παιδιών και εφήβων και στην επικοινωνία γονέων-παιδιών. Υπεύθυνη: Ε. Κοτσάτου.

 

 

- Φεβρουάριος-Απρίλιος 2007: Ομάδα γονέων, με συμμετοχή 8 ατόμων και θέμα: "Επικοινωνία στην Οικογένεια". Η ομάδα πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Χίου. Υπεύθυνοι: Ε. Κοτσάτου, Σ. Τσουκάρης.

 

 

- Ιανουάριος-Μάρτιος 2008: Ομάδα γονέων, με συμμετοχή 16 ατόμων και θέμα: "Επικοινωνία στην Οικογένεια". Η ομάδα πραγματοποιήθηκε στην Καλλιμασιά. Υπεύθυνη: Ε. Κοτσάτου.

 

 

- Φεβρουάριος-Απρίλιος 2009: Ομάδα γονέων, με συμμετοχή 11 ατόμων και θέμα: "Επικοινωνία στην Οικογένεια". Η ομάδα πραγματοποιήθηκε στην Καλλιμασιά. Υπεύθυνος: Σ. Τσουκάρης.

 

 

- Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2010: Ομάδα γονέων, με συμμετοχή 10 ατόμων από Λαγκάδα και Συκιάδα και θέμα: "Επικοινωνία στην Οικογένεια". Η ομάδα πραγματοποιήθηκε στη Συκιάδα. Υπεύθυνη: Ε. Κοτσάτου.

 

 

- Φεβρουάριος-Απρίλιος 2011: Ομάδα γονέων, με συμμετοχή 15 ατόμων από Βροντάδο και θέμα: "Επικοινωνία στην Οικογένεια". Η ομάδα πραγματοποιήθηκε στο Βροντάδο. Υπεύθυνη: Ε. Κοτσάτου.

 

 

- Φεβρουάριος-Απρίλιος 2012: Ομάδα γονέων, με συμμετοχή 18 ατόμων, γονέων μαθητών του 11ου Δημοτικού σχολείου Χίου και με θέμα: "Επικοινωνία στην Οικογένεια". Υπεύθυνη: Ε. Κοτσάτου.

 

 

- Μάιος 2012: Ομάδα γονέων, με συμμετοχή 14 ατόμων, γονέων μαθητών του 3ου Δημοτικού σχολείου Βροντάδου και με θέμα: "Επικοινωνία στην Οικογένεια". Η ομάδα πραγματοποιήθηκε στο Βροντάδο. Υπεύθυνος: Σ. Τσουκάρης.

 

-Ιανουάριος-Απρίλιος 2013: Ομάδα γονέων, με συμμετοχή 10 ατόμων, γονέων μαθητών Καλλιμασιάς και με θέμα: "Επικοινωνία στην Οικογένεια". Η ομάδα πραγματοποιήθηκε στην Καλλιμασιά. Υπεύθυνη: Ε. Κοτσάτου.

 

-Ιανουάριος-Απρίλιος 2013: Ομάδα γονέων με συμμετοχή 12 ατόμων, γονέων μαθητών του 11ου Δημοτικού σχολείου Χίου και με θέμα: "Επικοινωνία στην Οικογένεια". Υπεύθυνοι: Σ. Τσουκάρης και Μ. Κυριάκου.

 

-Οκτώβριος-Νοέμβριος 2013: Ομάδα γονέων με συμετοχή 20 περίπου ατόμων, γονέων μαθητών Γυμνασίου Βροντάδου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου, το Φιλοπρόοδο Όμιλο Βροντάδου (ΦΟΒ) και το Σύλλογο Γονέων-Κηδεμόνων Γυμνασίου Βροντάδου, με θέμα την "Ασφαλή χρήση του διαδικτύου". Από το Κέντρο Πρόληψης υπεύθυνοι ήταν οι Ε. Κοτσάτου και Σ. Τσουκάρης.

 

-Φεβρουαριος-Μάρτιος 2014: Ομάδα γονέων με συμετοχή 10 περίπου ατόμων, γονέων μαθητών Δημοτικού Κάμπου και με θέμα: "Επικοινωνία στην Οικογένεια". Υπεύθυνος: Σ. Τσουκάρης.

 

-Απρίλιος 2014: 3 ομάδες γονέων στα πλαίσια των Σχολών Γονέων της Ι. Μητρόπολης, σε Θυμιανά, Ερειθιανή και Ευαγγελίστρια, με θέμα "Εξαρτήσεις". Υπεύθυνη: Ε. Κοτσάτου.

 

-Φεβρουαριος-Μάρτιος 2015: Ομάδα γονέων με συμετοχή 15 ατόμων, γονέων μαθητών Δημοτικού και με θέμα: "Επικοινωνία στην Οικογένεια". Υπεύθυνος: Σ. Τσουκάρης.

 

-Μάρτιος 2015: 3 ομάδες γονέων στα στα πλαίσια των Σχολών Γονέων της Ι. Μητρόπολης, σε Θυμιανά, Ερειθιανή και Ευαγγελίστρια, με θέμα "Εξαρτήσεις". Υπεύθυνη: Ε. Κοτσάτου.

 

-Οκτώβριος-Δεκεμβριος 2015: 2 ομάδες γονέων παιδιών προσχολικής ηλικίας στη Χίο και στο Βροντάδο, με συμμετοχή 40 περίπου ατόμων. Υπεύθυνες: Ε. Κοτσάτου και Μ. Κυριάκου.

 

-Νοέμβριος 2015:  3 ομάδες γονέων στα στα πλαίσια των Σχολών Γονέων της Ι. Μητρόπολης, σε Ερειθιανή, Νένητα και Ευαγγελίστρια, με θέμα: «Ο ρόλος της οικογένειας στην Πρόληψη των Εξαρτήσεων». Υπεύθυνος: Σ. Τσουκάρης.

 

-Ιανουάριος-Μάρτιος 2016: 2 ομάδες γονέων παιδιών προσχολικής ηλικίας στη Χίο και στον Κάμπο, με συμμετοχή 47 περίπου ατόμων. Υπεύθυνες: Ε. Κοτσάτου και Μ. Κυριάκου.

 

-Ιανουάριος-Μάρτιος 2017: Μία ομάδα γονέων 10 συναντήσεων στο Βερβεράτο, με συμμετοχή 15 ατόμων, με θέμα «Επικοινωνία στην Οικογένεια». Συντονίστρια ήταν η Ελένη Κοτσάτου.

 

-Μάρτιος 2017: μία ομάδα γονέων μαθητών του 2ου Δημοτικού Χίου, τριών συναντήσεων, με συμμετοχή 8 ατόμων,  με θέμα «Ο Ρόλος  του γονιού σήμερα. Διαφορές με το παρελθόν». Συντονίστρια ήταν η Ε. Κοτσάτου.

 

-Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2017:  Μία ομάδα γονέων παιδιών προσχολικής ηλικίας στη Χίο, διάρκειας 6 δίωρων συναντήσεων, με τη συμμετοχή 17 ατόμων. Υπεύθυνη: Ε. Κοτσάτου.

 

-Φεβρουάριος 2018:  3 ομάδες γονέων στα στα πλαίσια των Σχολών Γονέων της Ι. Μητρόπολης, σε Ερειθιανή, Νένητα και Ευαγγελίστρια, με θέμα: «Εξαρτήσεις και Πρόληψη». Υπεύθυνος: Σ. Τσουκάρης.

 

-Οκτώβριος 2018- Ιανουάριος 2019: Μία ομάδα γονέων εφήβων στη Χίο, διάρκειας 8 δίωρων συναντήσεων, με τη συμμετοχή 17 ατόμων. Υπεύθυνη: Ε. Κοτσάτου.

 

-Οκτώβριος  2018 - Φεβρουάριος 2019: Μία ομάδα γονέων παιδιών προσχολικής ηλικίας στο 2ο Νηπιαγωγείο Βροντάδου, διάρκειας 8 δίωρων συναντήσεων, με τη συμμετοχή 12 ατόμων. Υπεύθυνη: Ε. Κοτσάτου.

 

-Δεκέμβριος 2018: 3 ομάδες γονέων στα στα πλαίσια των Σχολών Γονέων της Ι. Μητρόπολης, σε Ερειθιανή, Νένητα και Ευαγγελίστρια, με θέμα: «Ο ρόλος της οικογένειας και της κοινότητας στην Πρόληψη των Εξαρτήσεων». Υπεύθυνος: Σ. Τσουκάρης.------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Θεωρητικά και Βιωματικά Σεμινάρια για Γονείς που έχουν συμμετάσχει σε Ομάδες του Κέντρου

 

 

 

- Μάρτιος και Μάιος 2005

Σεμινάριο διάρκειας 9 ωρών με συμμετοχή 16 γονέων, με θέμα: "Το άγχος". Υπεύθυνοι: Α. Πουλάκη, Ε. Κοτσάτου και Γ. Ψαρούδης.

 

 

- Δεκέμβριος 2005:

Βιωματικό σεμινάριο διάρκειας 6 ωρών, με συμμετοχή 18 γονέων, με θέμα: "Επικοινωνώντας με τον έφηβο". Υπεύθυνες: Α. Πουλάκη και Ε. Κοτσάτου.

 

 

- Απρίλιος 2006:

Σεμινάριο διάρκειας 3 ωρών, με συμμετοχή 9 γονέων, με θέμα: "Διαφυλικές Σχέσεις και Οικογένεια". Υπεύθυνες: Α. Πουλάκη και Ε. Κοτσάτου.

 

 

- Δεκέμβριος 2008:

Βιωματικό σεμινάριο διάρκειας 4 ωρών, που πραγματοποιήθηκε στην Καλλιμασιά, με συμμετοχή 7 γονέων, με θέμα: "Η σχέση του ζευγαριού των γονέων και η επίδρασή της στο παιδί". Υπεύθυνος Σ. Τσουκάρης.

 

 

- Μάρτιος 2010:

Βιωματικό σεμινάριο διάρκειας 4 ωρών, που πραγματοποιήθηκε στην Καλλιμασιά, με συμμετοχή 11 γονέων, με θέμα: "Επικοινωνία σε μια οικογένεια που αναπτύσσεται". Υπεύθυνος Σ. Τσουκάρης.

 

-Μάιος 2016

Δύο ομιλίες, που πραγματοποιήθηκαν στο Βροντάδο, με συμμετοχή 8 γονέων που είχαν πάρει μέρος σε ομάδα στο προηγούμενο εξάμηνο, με τα εξής θέματα: «Πρόληψη και αντιμετώπιση της επιθετικής συμπεριφοράς στη νηπιακή ηλικία» και «Η ζήλεια μεταξύ των αδερφών». Υπεύθυνη: Μ. Κυριάκου.

 

-Οκτώβριος-Νοέμβριος 2016: Ομάδα 5 συναντήσεων για 9 γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας που είχαν πάρει μέρος σε ομάδα το προηγούμενο εξάμηνο. Υπεύθυνη: Μ. Κυριάκου.

 

-Φεβρουάριος - Μάρτιος 2018:  Δεύτερος κύκλος συναντήσεων της ομάδας γονέων παιδιών προσχολικής ηλικίας που έγινε το 2017, διάρκειας 6 δίωρων συναντήσεων, με τη συμμετοχή 10 ατόμων. Υπεύθυνη: Ε. Κοτσάτου.

Κατασκευή ιστοσελίδων webpromotion